...

Hvordan sikre barn og unges rett til godt inneklima i barnehager og skoler?

Viljas Første Skoledag 3

Verken eleven eller foreldrene skal sørge for at det er et godt  inneklima i skolen eller barnehagen. Det er det kommunene som skal, men de svikter alt for ofte denne oppgaven. Derfor er det så viktig at elever og foreldre sier tydelig ifra når inneklimaet oppleves dårlig! Hvordan står det til i din skole/barnehage? Sjekk … Les mer

Skoler på vent. Tiltak for å ivareta inneklima og helse

Skoler På Vent

NFBIB har tidligere informert om (desember 2020) prosjektet Skoler på Vent. Nå er prosjektet ferdig og erfaringen er: Målet for prosjektet «Skoler på vent» har vært å kartlegge innemiljøet og innemiljø-relaterte helseutfordringer i skolebygninger som er satt på vent, det vil si skolebygninger som venter på oppgraderinger eller som skal rives og erstattes med nybygg. … Les mer

FHI gir skolene ventilasjonsråd

Dsc 0055

Folkehelseinstituttet er bekymret for covidsmitte i gamle skolebygg og går ut med klarere råd om ventilasjon. NFBIB er glad for et sterkere fokus på ventilasjon og god luftskifte. Det er mange skolebygg som har dårlig ventilasjon. At det nå blir mer fokus på problemet, og dermed gir håp om en bedring,som gir flere virkninger enn … Les mer

5 råd for grønt miljø i barnemiljøer

Blåbær3

Å tilrettelegge grønne miljøer for alle, også miljøhemmede (astmatikere, allergikere og personer med overømfintlighet) er viktig – spesielt i barnemiljøer. Et godt grønt miljø er helsebringende og viktig for vekst og utvikling. Siden det finnes planter som er helseskadelige, er valg av planter, busker og trær av betydning. Et godt grønt oppvekstmiljø skal være en … Les mer

5 råd for barns inneklima i boligen

Dsc 1256

I serien  gode råd om inneklima i boligen – er dette det 3. dokumentet i serien: 5 råd for barns inneklima i boligen. Barnets soverom bør være godt ventilert, passe temperert, enkelt å holde rent og med minst mulig luftforurensninger (slimhinneirriterende, allergifremkallende eller smittestoff). Det viktigste er ikke at alt er perfekt, men at små … Les mer

5 råd for barns inneklima i boligen

Dsc 1256

NFBIB gir konkrete råd for å tilrettelegge et godt inneklima for barn. Dette er det 3. dokumentet i serien om inneklimaråd. La oss legge det best mulig til rette for å trives, utvikle seg positivt og unngå unødige helseplager som kan skyldes ugunstig inneklima hjemme. Rådene gjelder oppussing av boligen, inneluft uten forurensninger, god fuktkontroll, … Les mer

Rapport av 2017 om kartlegging av inneklimaet i 27 barnehagebygg i 3 fylker

Bilde 3

Helsedirektoratet fikk i 2015 gjennomført en landsomfattende spørreundersøkelse i kommunene: «Kartlegging av miljøstatus i landets barnehager i 2015 Rapport med resultater og forslag til oppfølging». Denne landsomfattende spørreundersøkelsen hadde følgende hovedfunn:  13 prosent av barnehagene, med ca. 25000 barn, mangler godkjenning.  4 av 10 barnehager har ikke vært gjenstand for tilsyn i løpet av de tre … Les mer

Veileder til forskriften om miljø og helse i skolen

Bilde2

Helsedirektoratets veileder om Miljø og Helse i skolen av 2014, har som overordnet mål å bidra til bedre oppvekst og læringsmiljø for elevene i skolen. Regelverket om miljørettet helsevern er i denne sammenheng sentralt. Veilederen skal fremme enhetlig tolking og etterlevelse av dette regelverket i skolen også i forbindelse med utøvelse av faglig skjønn. Veilederen … Les mer

Veileder til forskriften om miljø og helse i barnehager

Bilde1

Helsedirektoratets veileder om Miljø og Helse i barnehagen av 2014, har som overordnet mål å bidra til bedre oppvekst og læringsmiljø for barn i barnehager. Regelverket om miljørettet helsevern er i denne sammenheng sentralt. Veilederen skal fremme enhetlig tolking og etterlevelse av dette regelverket i barnehagene også i forbindelse med utøvelse av faglig skjønn. Veilederen … Les mer

NFBIB svarer på høringen om revidert forskrift om miljø og helse i bhg og skoler

Nfbib Mener 960

Til revisjon av nevnte forskrift ga vi følgende overordnede innspill: Navn på forskriften – Forskrift om det fysiske miljøet og helse i barnehager, skoler og skolefritidsordninger. Godkjenning – Det må være en to-trinns modell for nye virksomheter der gjennomgang og aksept av planer er første trinn. En oppstarts godkjenning er trinn to. Denne godkjenningen må … Les mer

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette å bruke denne siden godtar du vår bruk av informasjonskapsler. 

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.