...

Ansatte i helsesektoren er mest plaget av dårlig inneklima

Hospital 1802680 1280

Dagens Medisin publiserer en undersøkelse som viser at halvparten av de som jobber i omsorgsbygg eller helsebygg er plaget av dårlig inneklima. NFBIB er ikke overrasket. Dette henger sammen med dårlig vedlikehold over lang tid, og et «ønske» om å spare på oppvarming og vedlikeholdskostnader. RIF rapporten «State of The Nation» (2021) har dokumentert vedlikeholdsetterslepet. … Les mer

NFBIB svarer på viktig høring om endringer i sentral helseforvaltning

Foto Til Pm Om Indeklima Call

Høringssvar NFBIB går i dette høringssvaret ikke inn på de nødvendige lovendringer som må til for å harmonere de nye rolleavklaringene. NFBIB er enig i at tydeligere og mer avklarte roller vil gi en bedre ressursbruk. En bedre avklaring vil forenkle kommunenes forhold til etatene og gi gevinst til kommunene. FHI Folkehelseinstituttet (FHI) må rendyrkes … Les mer

Løper Helseministeren fra sitt ansvar? 

Folkehelsemeldingen

I februar sendte NFBIB et brev til Helseministeren med spørsmål om nedleggelse av FHIs fagkompetanse på inneklima. Etter 6 mnd. og purring svarer Helseministeren nå i august 2023. NFBIB er undrende til svaret fra Helseministeren. Spesielt etter at hun ved lanseringen av den nye Folkehelsemelding, sa at «folkehelse skal ut av festtalene og inn i … Les mer

ERFARINGER MED REHABILITERING VED VANN- OG AVLØPSSKADER.

Img 1215

Beklageligvis er det mange som nå sliter med vannskader i sin boliger. Kanskje kan denne erfaringen som er skrevet av NFBIBs Rolf E. Hoaas, hjelpe noen? Erfaringene er gjort i forbindelse med uheldige hendelser der det har oppstått vannskader i bygninger ved Norges Teknisk Naturvitenskaplige Universitet (NTNU) i Trondheim i tidsrommet 2000 – 2010. Vannskadene … Les mer

Spør din lokalpolitiker om…….?

Viljas Første Skoledag Redigert Til Bruk

Er du opptatt av kommunens verdibevarende vedlikehold? Vil du at kommunen skal sikre barn og unges rett til et godt og helsevennlig læringsmiljø? Er  du for åpenhet om  status for godkjenning av barnehager og skoler etter forskriften om miljørettet helsevern, med andre ord vet du hvilke skoler/barnehager som har et godt og helsevennlig inneklima?   … Les mer

Syv av ti personer globalt er beskyttet mot tobakk

20230803 145344

En ny rapport om den globale situasjonen for folk som er beskyttet mot tobakk, ble mandag 31.juli 2023 lansert av WHO. NFBIB mener at i dag har man lett for å ta røykeloven og fravær av passiv røyking som en selvfølge. Det er ingen selvfølge. NFBIB var meget aktiv i arbeidet med å få frem … Les mer

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette å bruke denne siden godtar du vår bruk av informasjonskapsler.