Norsk Forum for Bedre Innemiljø for Barn

Ansatte i helsesektoren er mest plaget av dårlig inneklima

Dagens Medisin publiserer en undersøkelse som viser at halvparten av de som jobber i omsorgsbygg eller helsebygg er plaget av dårlig inneklima.

NFBIB er ikke overrasket. Dette henger sammen med dårlig vedlikehold over lang tid, og et «ønske» om å spare på oppvarming og vedlikeholdskostnader.

RIF rapporten «State of The Nation» (2021) har dokumentert vedlikeholdsetterslepet. Sammendrag: Microsoft Word – State og the Nation 2021 RIF rapport.docx (usercontent.one)

NFBIB har skrevet om dette tidligere blant annet i Helserådet i 2014 om «Samfunnsmessige kostnader ved dårlig inneklima»:

Helserådet nr 20-14 – spesialnummer om inneklima

Du kan lese artikkelen fra Dagens Medisin her:

Helsesektoren mest plaget av dårlig inneklima – Dagens Medisin 2023