NFBIB mener!

Norsk Forum for Bedre Innemiljø for Barn

Helsetilsynets Rapport om sviktende tilsyn i barnehager og skoler – fortsatt meget aktuell
NFBIB ga i sitt høringssvar til Ny Folkehelsemelding et viktig innspill for å sikre fremtidens barn og unge et GODT og Helsevennlig inneklima: «Hvordan sikre barns rett til godt inneklima i skoler og barnehager Loven sier at barnas miljø skal fremme helse, trivsel, lek og læring, samt forebygge sykdom og skade. Barnehagene og skolene skal … Les mer
NFBIB med viktig innspill til de lokale partiprogram
Nå arbeides det med lokale partiprogram i alle kommuner. NFBIB har sendt disse 3 viktige faktorer til alle partiene. 1.Å satse på verdibevarende vedlikehold gir helsegevinst hos barn og unge og folkehelsen bedres. Verdibevarende vedlikehold vil gi bedre kommuneøkonomi og en bærekraftig bygningsmasse. Det er mindre kostnadskrevende med et godt planlagt og gjennomført vedlikehold, enn … Les mer
Dårlig inneklima i Osloskolene
NRK 21 Nyhetene søndag den 14. august 2022 viser at det er et stor mangel på vedlikehold i Oslo-skolene og at mange elever går på skoler med mugg, sopp og råte. Foreldrepodden til FUG omtalte dette tidligere på sommeren. NFBIB har pekt manglende vedlikehold og sviktende ansvar for barn og unges læringsmiljø i mange mange … Les mer
NFBIB ber de lokale partiene om å prioritere barns arbeids- og læringsmiljø
  Innspill fra NFBIB til lokale partiprogram 2022  1). Verdibevarende vedlikehold av skoler, barnehager og institusjoner Å satse på verdibevarende vedlikehold gir helsegevinst hos barn og unge og folkehelsen bedres. Verdibevarende vedlikehold vil gi bedre kommuneøkonomi og en bærekraftig bygningsmasse. Det er mindre kostnadskrevende med et godt planlagt og gjennomført vedlikehold, enn å måtte ta … Les mer
Vi må få Folkehelseminister i eget departement
Vi må få en Folkehelseminister i eget departement. Folkehelse-meldingen må avklare forutsetningene for godt liv og helse. Sammendrag i tre hovedpunkter. Både for barna og for folkehelsen generelt må vi: Kartlegge og sikre barns miljøforhold i hjem, barnehager, skoler m.m. Utvikle et program for å fremme biodiversitet og mangfold i barns miljø, inne og ute. … Les mer
Barns rett til et røykfritt miljø
Verdens Røykfrie dag 31. mai I dag har man lett for å ta røykeloven og fravær av passiv røyking som en selvfølge. Det er ingen selvfølge, og flere av NFBIBs medlemmer ble utsatt for sjikane, latterliggøring og trusler når de snakket om hvor viktig barns rett til å vokse opp i et røykfritt miljø er. … Les mer
Det er ikke for dyrt å få orden på skolene
Det er ikke for dyrt å få orden på skolene! Vi kan spare mye penger med profesjonelt og godt vedlikehold i skoler og barnehager. Det er billigst å holde bygningene i orden. Det er dyrt med unødvendige nybygg. Hold bygningene i orden! Ikke bygg nytt!   Les mer her: https://www.bedreinnemiljoforbarn.no/wp-content/uploads/2022/04/Det-er-ikke-for-dyrt-a-fa-orden-pa-skolene-1.pdf    
FHI gir skolene ventilasjonsråd
Folkehelseinstituttet er bekymret for covidsmitte i gamle skolebygg og går ut med klarere råd om ventilasjon. NFBIB er glad for et sterkere fokus på ventilasjon og god luftskifte. Det er mange skolebygg som har dårlig ventilasjon. At det nå blir mer fokus på problemet, og dermed gir håp om en bedring,som gir flere virkninger enn … Les mer
NFBIB svarer på høringen om revidert forskrift om miljø og helse i bhg og skoler
Til revisjon av nevnte forskrift ga vi følgende overordnede innspill: Navn på forskriften – Forskrift om det fysiske miljøet og helse i barnehager, skoler og skolefritidsordninger. Godkjenning – Det må være en to-trinns modell for nye virksomheter der gjennomgang og aksept av planer er første trinn. En oppstarts godkjenning er trinn to. Denne godkjenningen må … Les mer