Å satse på verdibevarende vedlikehold gir helsegevinst, bedre kommuneøkonomi og bærekraftig bygningsmasse
En hver huseier og hytte-eier forstår verdien av å vedlikeholde sitt hus og sin hytte. Hvorfor er det så vanskelig for kommunene og deres politikere å forstå at det samme gjelder for kommunenes bygninger? Som innspill til de kommunale partiprogram, sendte NFBIB høsten 2022 tre viktige innspill til de politiske partier. Kun et parti svarte … Les mer
Godt inneklima i Pinsen – er også avhengig av hva du tar med inn av blomster?
Det er mange som har selskap i Pinsen. Kanskje skal du ha konfirmasjon eller bryllup med mange gjester. Vi minner om at luften må være tilgjengelig for alle, også de som reagerer på pollen og dufter. Naturen byr på mange perler nå som kan være fristende å plukke inn. Kanskje har du lyst til å … Les mer
Fant muggsopp og fuktskader på skole – gambling med barns helse
Hovin skole. Foto: Ida Gundersen. Spurte FHI om ikke elevene allikevel kunne fortsette å bruke lokalene «Det vil lette logistikken til skolen», skrev Miljørettet helsevern i Indre Østfold kommune til Folkehelseinstituttet. Skolen har hatt vannlekkasjer i årevis som ikke har blitt utbedret. Nå rapporterer en rekke foreldre om elever med helseplager. – Innemiljøet på Hovin skole … Les mer
Innspill til ny Folkehelsemelding – høring på Stortinget
Den nye Folkehelsemeldingen St. 15 (2022-2023) har et høringsmøte den 25. april 2023 på Stortinget. NFBIB er invitert til å komme med innspill og vil være der med følgende budskap: Høringsinnspill fra NFBIB – Norsk Forum for Bedre Innemiljø for barn Høring: Folkehelsemeldinga – Nasjonal strategi for utjamning av sosiale helseforskjellar Innspillsdato: 18.04.2023 Barns helse … Les mer
Hva sier Folkehelsemeldingen om barns innemiljø?
Helseministeren lansert regjeringens nye Folkehelsemelding fredag den 31. mars 2023 med følgende uttalelese: «Nå skal Folkehelse ut av festtalene og inn i budsjettene». I meldingen heter det: «6.7 Inneklima Regjeringa vil   (side 90) sette tydelegare krav til vedlikehaldsplanar i forskrift om miljø og helse i barnehage, skule og skulefritidsordningar  vurdere om krava til inneklima i … Les mer
NFBIB ber de politiske partier i kommunene om å ta med dette viktige innspillet i sine partiprogram
I august 2022 skrev NFBIB brev til samtlige partier om en viktig sak: Innspill til lokale partiprogram ved valget i september 2023   1). Verdibevarende vedlikehold av skoler, barnehager og institusjoner Å satse på verdibevarende vedlikehold gir helsegevinst hos barn og unge og folkehelsen bedres. Verdibevarende vedlikehold vil gi bedre kommuneøkonomi og en bærekraftig bygningsmasse. … Les mer
Hvem ivaretar folkehelseansvaret?
Dagens Medisin publiserte NFBIBs artikkel om et eget Folkehelsedepartement som ivaretar helsen til befolkningen. Kronikken ble publisert 16. februar 2023 og er skrevet av Jan Vilhelm Bakke, Leif Amdahl, Tore Andersen, Marianne Bjerke, Kai Gustavsen, Pål Brekke, Finn Levy, Fredrik Horjen, Roar Smelhus, Anders Smith og Axel Wannag. DET ER IKKE nok å behandle sykdom – … Les mer
Ønsker helseministeren å svekke folkehelsen, øke presset på helsetjenesten og øke kostnadene?
Med bakgrunn i nedleggelsen av inneklimafagkompetansen ved FHI, spør NFBIB (14.februar 2023):   Ønsker helseministeren å svekke folkehelsen, øke presset på helsetjenesten og øke kostnadene? FHI har besluttet å legge ned sin fagkompetanse på inneklima som en konsekvens av Regjeringens budsjettnedskjæringer.  Dette vil medføre dårligere inneklima i skoler, barnehager og institusjoner, dårligere folkehelse og mer … Les mer
Dagens medisin publiserer – Ikke legg ned fagfeltet inneklima i FHI
Dagens Medisin publiserte den 2. februar 2023 NFBIBs viktige beskjed om: Ikke legg ned fagfeltet inneklima i FHI Les innlegget her: https://www.dagensmedisin.no/ikke-legg-ned-fagmiljoet-for-inneklima-i-fhi/530732