NFBIB mener!

Norsk Forum for Bedre Innemiljø for Barn

Det er ikke for dyrt å få orden på skolene
Det er ikke for dyrt å få orden på skolene! Vi kan spare mye penger med profesjonelt og godt vedlikehold i skoler og barnehager. Det er billigst å holde bygningene i orden. Det er dyrt med unødvendige nybygg. Hold bygningene i orden! Ikke bygg nytt!   Les mer her: https://www.bedreinnemiljoforbarn.no/wp-content/uploads/2022/04/Det-er-ikke-for-dyrt-a-fa-orden-pa-skolene-1.pdf    
FHI gir skolene ventilasjonsråd
Folkehelseinstituttet er bekymret for covidsmitte i gamle skolebygg og går ut med klarere råd om ventilasjon. NFBIB er glad for et sterkere fokus på ventilasjon og god luftskifte. Det er mange skolebygg som har dårlig ventilasjon. At det nå blir mer fokus på problemet, og dermed gir håp om en bedring,som gir flere virkninger enn … Les mer
NFBIB svarer på høringen om revidert forskrift om miljø og helse i bhg og skoler
Til revisjon av nevnte forskrift ga vi følgende overordnede innspill: Navn på forskriften – Forskrift om det fysiske miljøet og helse i barnehager, skoler og skolefritidsordninger. Godkjenning – Det må være en to-trinns modell for nye virksomheter der gjennomgang og aksept av planer er første trinn. En oppstarts godkjenning er trinn to. Denne godkjenningen må … Les mer
Realdania i Danmark gir støtte til 12 kommuners inneklimaarbeid
Det er gledelig å lese at Realdania i Danmark gir økonomisk støtte til 12 av landets kommuner  for å bedre deres inneklima. Det er også gledelig å tenke på at initiativet til Realdanias arbeid har sitt utspring i et besøk i Norge for flere år siden. Under dette besøket ble de imponert over det arbeidet … Les mer
Aldri har Helsetilsynets rapport om sviktende tilsyn i barnehager og skoler – vært mer aktuell enn NÅ!
NFBIB mener at vi er i en alvorlig pandemi der barn og unge trenger et godt innemiljø med godt luftskifte – hvordan kan kommunene svikte barna slik? Helsetilsynet konstaterer i sin rapport med Landsomfattende tilsyn med  folkehelse i 2019: «De påpekte lovbruddene gjaldt at kommunene ikke sikrer at det blir gjennomført tilsyn, at tilsyn ikke … Les mer
NFBIB mener: Skoler og barnehager under Covid-19 trenger god ventilasjon og skikkelig renhold!
NFBIB mener: Skoler og barnehager under Covid-19 trenger god ventilasjon og skikkelig renhold! Mange skole- og barnehagebygninger i Norge har for lenge vært preget av forfall. De har dårlig ventilasjon og sviktende renhold, drift og vedlikehold. Allerede i mars 2020 kom en rapport fra WHO med nøkkelbudskap om hvordan skolene bør følges opp under Covid-19 … Les mer
Forfallet i norske skoler og barnehager
State-of-the-Nation fra RIF og Helsedirektoratets rapportering til Helsedepartementet 2016-17 Kontaktperson: Jan Vilhelm Bakke, E-post: jan.v.bakke@gmail.com På 2010-tallet ble det avdekket svikt, forfall og store mangler i skoler og barnehager i Norge. Samtidig som investeringskostnadene og låneopptaket i kommunene steg, falt vedlikeholdet til et akseptabelt lavt nivå. Mange kommuner fikk dårlig arbeidsmiljø med redusert læring og … Les mer
Barn og unge er viktige…
Barn og unge er viktige, og de har alle en lovbestemt rett til et godt fysisk inneklima i skoler og barnehager – ikke minst nå under pandemien. Hvem tar ansvar for at deres rett blir oppfylt? Les debattinnlegg her.