...

Norsk Forum for Bedre Innemiljø for Barn

Dårlig skolevedlikehold – skyldes det bare mangel på penger?

Nyhetene har vist bilder fra skoler i Norge hvor det er  et særdeles dårlig vedlikehold. Det er ikke verdig å gi barna en slik skolehverdag. Elever opplever at deres arbeidsmiljø ikke tas på alvor. Elever opplever at deres helse tar skade av et dårlig inneklima. Hvorfor er det slik og skyldes det utelukkende manglende penger i kommunen som  er skoleeier?

Debatten i NRK tok for seg ulikheter i kommunenes økonomi og ga inntrykk av at det nettopp skyldes dårlig kommuneøkonomi når barn må gå i en forfallen skole. Men er det utelukkende slik at mangel på penger alltid har skylden for manglende skolevedlikehold?

NFBIB har flere ganger pekt på at det lønner seg å vedlikeholde skolebygg, både av hensyn til Folkehelsen og av hensyn til kommunens økonomi. Det er verken økonomisk lønnsomt eller bærekraftig å la byggene forfalle for så å rive ned og bygge nytt.

NFBIB mener at ved et godt jevnlig vedlikehold, forpliktende vedlikeholdsplan, god internkontroll med et faglig fokus på godt inneklima og med et uhildet tilsyn av skolene, vil alle tjene på det - ikke minst elevenes trivsel, læring og helse. Det handler ikke bare om penger, men om vilje til å prioritere og å handle.

NFBIB, FUG og Elevorganisasjonen ga Stortinget under behandlingen av ny Folkehelsemelding i april 2023 følgende muntlige innspill:

"Hva må gjøres?

1: Kommunestyret må vedta forpliktende vedlikeholdsplaner

GODT og kontinuerlig vedlikehold gir kommunene et godt helse- og læringsmiljø og kommunene får en bedre økonomi. Det er bærekraft i å ha et kontinuerlig vedlikehold fremfor å rive og bygge nytt.

Vår erfaring er at uten en reell forpliktelse blir vedlikeholdsplan for skoler og barnehager skjøvet og skjøvet på i tid.

Det er et feil signal å legge ned FHIs inneklimakompetanse på grunn av budsjettkutt fra regjeringen. Det er jo nettopp det statlige organet FHI som skal rådgi kommunene i inneklimaspørsmål.

2: Etablere uavhengig tilsyn

Skoleeier har ansvaret for at skolene deres har et godt inneklima, men det blir et paradoks når de selv godkjenner inneklimaet i sine egne skoler. Derfor trenger vi et uavhengig, objektivt kompetent tilsyn utenfor kommunen. Systemsvikten kan ikke fortsette. Vi må slutte å verne kommunene – fremfor barns helse.

1996 trodde NFBIB at kommunene var i stand til å gi alle barn og unge et godt fysisk læringsmiljø. Tiden har vist at det ikke er slik. Dessverre har undersøkelser, den første i 1998, vist at kommunene IKKE tar sitt ansvar med å sikre barn og unge et godt inneklima i skoler og barnehager. Helsetilsynets rapport 1-2020 viser et skremmende bilde av kommunenes manglende ansvar og tilsyn. 8 av 10 kommuner svikter barns helse, sier rapporten.

Godt inneklima i skoler og barnehager har stor betydning for den fremtidige folkehelsen. Systemsvikten kan ikke fortsette. NÅ er det tid for endring og handling!"

NFBIB mener at kommunene svikter elevene ved å ikke ha en god vedlikeholdsplan som blir gjennomført. Dette er det mest bærekraftige.

I stedet for planmessig vedlikehold skylder kommunene ensidig på dårlig økonomi.

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette å bruke denne siden godtar du vår bruk av informasjonskapsler.  Les mer