Nyheter og aktuelt

Norsk Forum for Bedre Innemiljø for Barn

Publikasjonen Helserådet må nå gi seg 

NFBIB markerer 25 år i barnas tjeneste 

State of the Nation – Norges tilstand 2021 – fra RIF 

Nødvendige tiltak for å sikre godt inneklima for barn og unge i barnehager og skoler. 

Tildeling av midler fra Stiftelsen UNI 

FDV – Viktig for helse og læringsmiljø 

Hva gjør vi med skoler «på vent»? 

Barns rett til godt innemiljø NÅ 

BT: Små rom og dårlig ventilasjon øker smitterisikoen for covid-19 

  • 1
  • 2