Nyheter og aktuelt

Norsk Forum for Bedre Innemiljø for Barn

Mangler Kunnskapsministeren kunnskap om barns arbeidsmiljø? 

Planter i barnemiljøer – 5 råd 

Musikkstudenter sier de blir syke av å spille på skolen de har undervisning i 

Over 800 skolebygg i kritisk forfatning 

«Det er ikke rettferdig at vi skal ha det så dårlig her» 

Helsetilsynets Rapport om sviktende tilsyn i barnehager og skoler – fortsatt meget aktuell 

NFBIB med viktig innspill til de lokale partiprogram 

Dårlig inneklima i Osloskolene 

Har vi glemt hva muggsopp i bygninger er og gjør?