Nyheter og aktuelt

Norsk Forum for Bedre Innemiljø for Barn

NFBIB savner svar fra Helseministeren om nedleggelsen av inneklimafeltet hos FHI 

Frisk luft hjelper på søvnkvalitet 

Hvordan kan jeg senke temperaturen på soverommet? 

H.K.H. Kronprins Haakons forskningspris 2023 

Gammel kunnskap fortsatt like aktuell om ren luft, klart vann, effektivt avløp, hygiene og lys. 

Pollen og planter til besvær 

Blir det fuktskader når du sparer på strømmen? 

Om oppvarming og helse. Her er kapitlene 8 om energibruk og bærekraft og 9. konklusjoner 

Å satse på verdibevarende vedlikehold gir helsegevinst, bedre kommuneøkonomi og bærekraftig bygningsmasse