Nyheter og aktuelt

Norsk Forum for Bedre Innemiljø for Barn

Barns rett til godt innemiljø NÅ 

BT: Små rom og dårlig ventilasjon øker smitterisikoen for covid-19 

Små rom og dårlig ventilasjon øker smitterisikoen for covid-19! 

Råd for å unngå fukt og mugg 

Inneklima i skoler og barnehager 

Inneklima i skoler og barnehager 

Skoler og barnehager kan nå få fremskyndet nødvendig renovering og vedlikehold 

Høringsinnspill om reguleringen av det fysiske miljø og helse i barnehager, skoler og skolefritidsordningen 

Teppegulv – skadelig for inneklima og helse?