Nyheter og aktuelt

Norsk Forum for Bedre Innemiljø for Barn

Hva vet du egentlig om ditt barns arbeidsmiljø i klasserommet? 

NFBIB ber de lokale partiene om å prioritere barns arbeids- og læringsmiljø 

Vi må få Folkehelseminister i eget departement 

Bruk av renholdsspray øker faren for astma og KOLS 

Utfordringer i barnehagers Inneklima rapport 1-2022 

Verdens tobakksfrie dag 31. mai 

Spar barnas lunger hjemme! 

NFBIB gir innspill til Ny Folkehelsemelding 

Realdania melder om resultater fra en stor inneklimaundersøkelse i Danmark