Nytt kapittel i vår serie om oppvarming og helse. Her følger del 5, om forbrenning

Gasspeis (3)

Del 5 av 9 Oppvarming, varmekilder og inneklima. Del 5, Forbrenning Redigert og oppdatert (2023) av Jan Vilhelm Bakke, pensjonert overlege i Arbeidstilsynet og Finn Levy, pensjonert overlege/arbeidsmedisin ved OUS. Vi fortsetter vår serie om oppvarming og helse og er nå kommet til del 5: Innhold: Del 1: Oppvarming-varmekilder-inneklima-helse-Innledning-Bakgrunn Del 2-Oppvarming-Termisk komfort Del 3-Temperaturopplevelse-omredigert versjon Del … Les mer

FUG skriver om samarbeidet med NFBIB og EO, og Bukken som passer Havresekken

20230425 185046

  Den 25. april heldt Helse- og omsorgskomitéen på Stortinget open høyring knytt til den neste folkehelsemeldinga. FUG hadde ikkje høve til å møte denne dagen, men vi stod saman med Norsk Forum for betre innemiljø for barn (NFBIB) som heldt innlegget og Elevorganisasjonen (EO) om eit felles innspel. Se hva de skriver på sin … Les mer

Leder av NFBIB, Tore Vidar Andersen, sovnet stille inn i påsken

Tore Andersen

Minneord Tore Vidar Andersen født 23.11.1940 død 5.04.2023 En ekte hedersmann sovnet stille inn i påsken. Ingen er uerstattelig, sa du like før påske da du takket ja til å fortsette som leder i Norsk Forum for Bedre Innemiljø for Barn. Ditt engasjement for barns fysiske miljø savner sidestykke i Norge. Godordene om deg strømmer … Les mer

Muntlig innspill til Folkehelsemeldingen fra FUG, EO og NFBIB

20230425 185046

Folkehelsemeldingens høring på Stortinget i Høringssal 1 den 25. april 2023 Tidligere har vi vist på vår nettside det skriftlige innspillet som FUG, EO og NFBIB har til Folkehelsemeldingen. I går fikk vi mulighet til å legge frem vårt innspill til hele Helse- og omsorgskomiteen ved Leder Tone W. Trøen. Her er vårt muntlige innspill … Les mer

Innspill til ny Folkehelsemelding – høring på Stortinget

Stortingsbyginge Forsiden 400x240 Foto Stortinget

Den nye Folkehelsemeldingen St. 15 (2022-2023) har et høringsmøte den 25. april 2023 på Stortinget. NFBIB er invitert til å komme med innspill og vil være der med følgende budskap: Høringsinnspill fra NFBIB – Norsk Forum for Bedre Innemiljø for barn Høring: Folkehelsemeldinga – Nasjonal strategi for utjamning av sosiale helseforskjellar Innspillsdato: 18.04.2023 Barns helse … Les mer

Oppvarming, varmekilder og inneklima. Del 4 av Varmekilder og helse: Ultrafine partikler

Panelovn

Oppvarming, varmekilder og inneklima. Del 4, om ultrafine partikler Redigert og oppdatert (2023) av Jan Vilhelm Bakke, pensjonert overlege i Arbeidstilsynet og Finn Levy, pensjonert overlege/arbeidsmedisin ved OUS. Vi fortsetter vår serie om oppvarming og helse og er nå kommet til del 4: Innhold: Del 1: Oppvarming-varmekilder-inneklima-helse-Innledning-Bakgrunn Del 2-Oppvarming-Termisk komfort Del 3-Temperaturopplevelse-omredigert versjon Del 4-Varmekilder-og-helse-Ultrafine-partikler. Del … Les mer

Hva sier Folkehelsemeldingen om barns innemiljø?

Folkehelsemeldingen

Helseministeren lansert regjeringens nye Folkehelsemelding fredag den 31. mars 2023 med følgende uttalelese: «Nå skal Folkehelse ut av festtalene og inn i budsjettene». I meldingen heter det: «6.7 Inneklima Regjeringa vil   (side 90) sette tydelegare krav til vedlikehaldsplanar i forskrift om miljø og helse i barnehage, skule og skulefritidsordningar  vurdere om krava til inneklima i … Les mer

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette å bruke denne siden godtar du vår bruk av informasjonskapsler.