forside-1920
forside-2-1920x1280
previous arrow
next arrow

Norsk Forum for Bedre Innemiljø for Barn (NFBIB)

Velkommen til våre nettsider!


Vi ønsker tidligere og nye lesere velkommen til de nye nettsidene våre. Vårt mangeårige tidligere nettsted www.innemiljo.net måtte dessverre nedlegges, delvis pga ’hacking’ og derav følgende kostbar oppgradering, men vi gjør et nytt forsøk.


Alle som har interesse av barns helse og innemiljø ønskes hjertelig velkommen til www.bedreinnemiljoforbarn.no . Profilen på siden er nå mer i retning av stoff som også kan benyttes av ansvarlige myndigheter, da det er de som i første rekke har ansvaret for barnehager og skoler. Men også foreldre, besteforeldre, elevene selv og alle som bryr seg om barns innemiljø, vil finne denne nettsiden interessant. Vi vil også formidle lenker til informasjonsmateriell som kan være av interesse.

NFBIB har en sterk tverrfaglig profil med basis i medisin, hygiene, teknologi, miljørettet helsevern og juss. Alle medlemmene har lang erfaring med arbeid relatert til barns helse og innemiljø. Vi ser det som en oppgave å engasjere oss i formidling av saklig og nyttig informasjon om hvordan man kan sikre barn et godt, helsefremmende innemiljø der de oppholder seg mesteparten av tiden i bolig, barnehage og skole.

Redaksjonsgruppen består av:


Tore Andersen, Kristiansand (siv. Ing. og tidligere seniorrådgiver hos Fylkesmannen i Vest Agder), Marianne Bjerke, Fenstad (tidligere seniorrådgiver Helsedirektoratets Folkehelseavdeling), Finn Levy, Oslo (pensjonert overlege, miljø og arbeidsmedisin, OUS). Jan-Vilhelm Bakke, Gjøvik (pensjonert overlege PhD. miljø og arbeidsmedisin), Johan Sverre Rivertz, Bergen (jurist, forvaltningsrett, skole-, barnehage- og helserett) og Guro Birkeland, Oslo (lege og jurist, tidligere generalsekretær i Norsk Pasientforening, av.dir i Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten, og rådgiver hos Barneombudet)