Publikasjoner

Norsk Forum for Bedre Innemiljø for Barn

Hvordan sikre barn og unges rett til godt inneklima i barnehager og skoler? 

Skoler på vent. Tiltak for å ivareta inneklima og helse 

5 råd for grønt miljø i barnemiljøer 

Barnas arbeidsmiljø … austafor sol vestafor måne … 

5 råd for barns inneklima i boligen 

Rapport av 2017 om kartlegging av inneklimaet i 27 barnehagebygg i 3 fylker 

Veileder til forskriften om miljø og helse i skolen 

Veileder til forskriften om miljø og helse i barnehager 

5 råd om å forebygge og utbedre fuktskader i boligen 

5 råd for babyens inneklima 

NFBIB markerer 25 år i barnas tjeneste 

NFBIB publikasjonsliste