Publikasjoner

Norsk Forum for Bedre Innemiljø for Barn

Nytt kapittel i vår serie om oppvarming og helse. Her følger del 5, om forbrenning 

Leder av NFBIB, Tore Vidar Andersen, sovnet stille inn i påsken 

Muntlig innspill til Folkehelsemeldingen fra FUG, EO og NFBIB 

Oppvarming, varmekilder og inneklima. Del 4 av Varmekilder og helse: Ultrafine partikler 

Oppvarming, varmekilder og inneklima del 3 Temperaturopplevelse 

Stortinget har behandlet forslaget om en Nasjonal oppussingsplan for skolene 

Oppvarming, varmekilder, inneklima og helse 

NFBIB har laget brukervennlige råd om barns innemiljø 

Planter i barnemiljøer – 5 råd 

Helsetilsynets Rapport om sviktende tilsyn i barnehager og skoler – fortsatt meget aktuell 

NFBIB med viktig innspill til de lokale partiprogram 

Bruk av renholdsspray øker faren for astma og KOLS