Redaksjonsgruppen

Norsk Forum for Bedre Innemiljø for Barn

Redaksjonsgruppen

NFBIB har en sterk tverrfaglig profil med basis i medisin, hygiene, teknologi, miljørettet helsevern og juss. Alle medlemmene har lang erfaring med arbeid relatert til barns helse og innemiljø. Vi ser det som en oppgave å engasjere oss i formidling av saklig og nyttig informasjon om hvordan man kan sikre barn et godt, helsefremmende innemiljø der de oppholder seg mesteparten av tiden i bolig, barnehage og skole.

Redaksjonsgruppen består av:

Marianne Bjerke, Fenstad (tidligere seniorrådgiver Helsedirektoratets Folkehelseavdeling), Finn Levy, Oslo (pensjonert overlege, miljø og arbeidsmedisin, OUS). Jan-Vilhelm Bakke, Gjøvik (pensjonert overlege PhD. miljø og arbeidsmedisin), Kai Gustavsen, Gjøvik (fagsjef inneklima) og Guro Birkeland, Oslo (lege og jurist, tidligere generalsekretær i Norsk Pasientforening, av.dir i Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten, og rådgiver hos Barneombudet)

Jan Vilhelm Bakke

Spesialist i arbeidsmedisin, overlege og var rådgiver i Arbeidstilsynet. Var tilsluttet NTNU i Trondheim.Han har gjennomført en rekke forsknings- og utredningsarbeid innen kjemisk helserisiko, allergi og annen overfølsomhet, inneklima og andre tema innen miljømedisin, forebyggende og helsefremmende virksomhet. Han har medvirket i en rekke nasjonale og internasjonale prosjekter på disse feltene.I samarbeid med Norges Astma- og Allergiforbund og Inneklima Kontoret medvirket han i å utarbeide og revidere NAAFs informasjonshefte »Sunne Hus» og annen informasjon om inneklima og allergi. Han medvirker ofte som kurs- og foredragsholder. Han tok sin doktorgrad nettopp om inneklima. Han har skrevet og medvirket til flere viktige artikler om inneklima, ikke minst om tepper i innemiljøet.

Finn Levy

(Pensjonert) avdelingsoverlege ved Avd. for arbeidsmedisin, Klinikk for forebyggende medisin, Ullevål sykehus siden 1993. Spesialist i indremedisin 1972, spesialist i yrkesmedisin 1992 / arbeidsmedisin 1995. Nestleder i NFBIB.

Marianne Bjerke

Fylkessekretær ved NAAF Sør-Trøndelag Fylkeslag. Styremedlem i Helse Midt-Norge. (Pensjonert) Seniorrådgiver i Helsedirektoratets Folkehelseavdeling med ansvar for astma, allergi og inneklima.

Guro Birkeland

Bred utdanningsbakgrunn – lege og jurist med spesialkompetanse på helserett, barnerett og menneskerettigheter. Ledererfaring fra forvaltning, frivillig organisasjon og prosjekter.

Fagområder: helse, helserett, kvalitetsarbeid i helsetjenesten, menneskerettigheter, innvandring og integrering, urfolk og nasjonale minoriteter, barn og familie, justis.

Arbeidserfaring fra helsetjenesten, ombudspraksis, politikk, frivillige organisasjoner og forvaltning.  

Kai Gustavsen

(født 1953) ble med i NFBIB i januar 1999, er fagsjef inneklima, HMS og miljørettet helsevern i Norges Astma- og Allergiforbund. I 1993-1995 var han prosjektleder for innføring av Forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager i Larvik kommune. Han står bak «Larviksmodellen» og fikk Vestfold fylkeskommunes helsepris i 1997 for dette arbeidet. Han arbeidet i flere år som yrkes-hygieniker og rådgiver i HMS-avdelingen i Larvik kommune. Han utarbeidet praktisk HMS-/internkontrollsystem for skoler og barnehager og etablerte felles kjemikaliedatabase for kommuner i Vestfold. Forfatter av bøker og utvikler av praktiske nettsteder innen inneklima og HMS. Medlem av komité SN/K 100 “Ventilasjon og inneklima” i Standard Norge. Samarbeider med NTNU og SINTEF Community om utviklingsprosjekt innen inneklima og helse. Foreleser om inneklima og HMS på Verneingeniørskolen, flere høgskoler og universitet. Etterspurt foredragsholder og prosessveileder i inneklima og HMS i praksis. Medlem av NIO (Norsk Inneklima Organisasjon).