Redaksjonsgruppen

Norsk Forum for Bedre Innemiljø for Barn

Redaksjonsgruppen

NFBIB har en sterk tverrfaglig profil med basis i medisin, hygiene, teknologi, miljørettet helsevern og juss. Alle medlemmene har lang erfaring med arbeid relatert til barns helse og innemiljø. Vi ser det som en oppgave å engasjere oss i formidling av saklig og nyttig informasjon om hvordan man kan sikre barn et godt, helsefremmende innemiljø der de oppholder seg mesteparten av tiden i bolig, barnehage og skole.

Redaksjonsgruppen består av:

Tore Andersen, Kristiansand (siv. Ing. og tidligere seniorrådgiver hos Fylkesmannen i Vest Agder), Marianne Bjerke, Fenstad (tidligere seniorrådgiver Helsedirektoratets Folkehelseavdeling), Finn Levy, Oslo (pensjonert overlege, miljø og arbeidsmedisin, OUS). Jan-Vilhelm Bakke, Gjøvik (pensjonert overlege PhD. miljø og arbeidsmedisin), Johan Sverre Rivertz, Bergen (jurist, forvaltningsrett, skole-, barnehage- og helserett) og Guro Birkeland, Oslo (lege og jurist, tidligere generalsekretær i Norsk Pasientforening, av.dir i Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten, og rådgiver hos Barneombudet)

Tore Andersen

Var rådgiver hos Fylkesmannen i Vest- Agder, med kompetanse som siv.ing innen VVS, og med arbeidsområde innen miljørettet helsevern.Han har bred erfaring fra ansettelse i privat, kommunal, fylkeskommunal og statlig virksomhet med oppgaver knyttet til rådgivning i inneklimaspørsmål.Han har blant annet ledet en rekke nasjonale og regionale inneklimaprosjekter for sentrale myndigheter. Dette gjelder også gjennomføring av undersøkelser, utarbeidelse av ulike veiledere og informasjonsmateriell om barns inneklima og helse i skoler, barnehager og boliger.I 1990 ble han tildelt Folkehelseprisen for dette arbeidet.

Jan Vilhelm Bakke

Spesialist i arbeidsmedisin, overlege og var rådgiver i Arbeidstilsynet. Var tilsluttet NTNU i Trondheim.Han har gjennomført en rekke forsknings- og utredningsarbeid innen kjemisk helserisiko, allergi og annen overfølsomhet, inneklima og andre tema innen miljømedisin, forebyggende og helsefremmende virksomhet. Han har medvirket i en rekke nasjonale og internasjonale prosjekter på disse feltene.I samarbeid med Norges Astma- og Allergiforbund og Inneklima Kontoret medvirket han i å utarbeide og revidere NAAFs informasjonshefte »Sunne Hus» og annen informasjon om inneklima og allergi. Han medvirker ofte som kurs- og foredragsholder. Han tok sin doktorgrad nettopp om inneklima. Han har skrevet og medvirket til flere viktige artikler om inneklima, ikke minst om tepper i innemiljøet.

Finn Levy

(Pensjonert) avdelingsoverlege ved Avd. for arbeidsmedisin, Klinikk for forebyggende medisin, Ullevål sykehus siden 1993. Spesialist i indremedisin 1972, spesialist i yrkesmedisin 1992 / arbeidsmedisin 1995. Nestleder i NFBIB.

Guro Birkeland

Bred utdanningsbakgrunn – lege og jurist med spesialkompetanse på helserett, barnerett og menneskerettigheter. Ledererfaring fra forvaltning, frivillig organisasjon og prosjekter.

Fagområder: helse, helserett, kvalitetsarbeid i helsetjenesten, menneskerettigheter, innvandring og integrering, urfolk og nasjonale minoriteter, barn og familie, justis.

Arbeidserfaring fra helsetjenesten, ombudspraksis, politikk, frivillige organisasjoner og forvaltning.  

Johan Sverre Rivertz

er utdannet cand. jur ved Universitetet i Oslo 1999. Foreleser i utdanningsrett, helserett og forvaltningsrett på masterstudiet i organisasjon og ledelse for utdanningssektoren og helse- og velferdssektoren. VarSeniorrådgiver hos Fylkesmannen i Hordaland i 10 år. Nå i Bergen kommune og arbeider med juridiske spørsmål innenfor utdanningsrett, barnehagerett, barnerett og alminnelig forvaltningsrett. Tolking av opplæringsloven, barnehageloven, privatskoleloven, introduksjonsloven, barneloven.

Marianne Bjerke

Fylkessekretær ved NAAF Sør-Trøndelag Fylkeslag. Styremedlem i Helse Midt-Norge. (Pensjonert) Seniorrådgiver i Helsedirektoratets Folkehelseavdeling med ansvar for astma, allergi og inneklima.