Ofte stilte spørsmål

FAQ

1. Hvordan skal jeg innrede et barnerom - vi venter en baby om 6 mnd. og ønsker å skape det beste innemiljøet for barnet?

Spørsmålet er viktig for å kunne gi barnet en god start. Det er viktig å spørre seg selv: Må vi pusse opp barnerommet? Det vil ofte være gunstig å få det første leveåret i et «brukt» rom, et rom som er ferdig «avdunstet». Gjerne med renholdsvennlige arvemøbler.

Befinner du deg i en situasjon der det er nødvendig å pusse opp, kan disse rådene være til god hjelp:

Tenk rengjøring, og møblér slik at det blir enkelt å rengjøre rommet. Jevnlig rengjøring der vi tar med lister, under møbler og seng og oppe på hyller, er viktig på et barnerom. En støvsuger bør ha hepafilter (og hyppig poseskift) eller kanskje er du så heldig å ha en sentralstøvsuger?

Barnerommet bør ikke ha heldekkende tepper – se utdypende svar nedenfor (pkt 2).

Brannskader og brent støv forebygges enkelt ved å velge renholdsvennlige og faste varmekilder med lav overflatetemperatur.

Et godt luftskifte er viktig, og du bør som minimum ha ventiler i ytterveggene eller spalteventiler i vinduene. Vindu som både kan åpnes og settes i luftestilling gir mulighet for hurtig og effektiv utluftning. Nyere bygg har balansert ventilasjon som sikrer et godt luftskifte (husk jevnlig filterbytte).

Skap til tak er ideelt for å unngå støvsamling. Tenk på hva du har i barnerommet av støvsamlende tekstiler, bamser etc. Det er viktig at disse tåler en god vask. Et tips som forenkler renholdet, vil være å oppbevare leker i esker med lokk.

Løse tepper bør kunne vaskes. Bestemors råd om å henge ut og lufte tekstiler og dyner, både i kulde og i sol, er fortsatt et godt råd.

Når det gjelder valg av maling – se svar på annet spørsmål her.

Tenk på kondens og unngå fukt og mugg. Fukt og mugg kan i de fleste tilfeller forebygges dersom det er en luftespalte mellom inventar og vegger med lav temperatur.

Har du disse rådene med deg gir du barnet et godt grunnlag for å vokse opp i et godt innemiljø.

Mere informasjon finner du i 5 råd om babyens inneklima

2. Er det riktig at tepper binder støv - vil det da være det beste å legge heldekkende tepper på barnerommet?

Tepper kan binde både støv og fukt og lagre det i teppet. Det ønsker vi ikke, fordi tepper rengjøres for dårlig. Derfor bygges det opp lagre av forurensninger i teppene og disse frigjøres over tid, og fukt fører til et gunstig miljø for muggsopp og støvmidd. Slitasjen skaper stadig mindre partikler av forurensningene som så kan skade luftveiene hos brukerne når de virvles opp. Det øker risiko for kroniske luftveisplager, med luftveisallergi, allergisk og ikke-allergisk astma. Eksisterende allergier kan forverres, kronisk luftveisirritasjon øker risiko for KOLS (Kronisk Obstruktiv Lunge-Sykdom) og andre plager. 

Kostnadene for effektivt renhold av tepper er anslått til å være fire ganger høyere enn for glatte gulv. Men det er «billig» å få dem til å se rene ut selv uten effektivt renhold. Dessverre driver deler av bransjen fortsatt kritikkløs markedsføring av usanne påstandene om helsefremmende effekter av gulvtepper. Det gjelder både interiørarkitekter, teppeleverandører og andre deler av bransjen.

 

Se også: Teppegulv - skadelig for inneklima og helse? - FHI 

Mer litteratur:

Bakke JV, Øvrevik J, Schwarze PE, Hongslo JK, Nilsen SK, Becher R. Teppegulv. Inneklima og helsepåvirkning. Allergi i praksis 2016; 2: 47- 54. https://www.naaf.no/inneklima/teppegulv.

 

Becher R, Øvrevik J, Schwarze PE, Nilsen S, Hongslo JK, Bakke JV. Do Carpets Impair Indoor Air Quality and Cause Adverse Health Outcomes: A Review. Int. J. Environ. Res. Public Health 2018, 15(2), 184; doi:10.3390/ijerph15020184. Do Carpets Impair Indoor Air Quality and Cause Adverse Health Outcomes: A Review - PubMed (nih.gov) -- PDF Version: http://www.mdpi.com/1660-4601/15/2/184/pdf 

3. Hvordan skal vi male og med hvilken maling skal vi bruke på barnerommet?

De fleste materialer i bygninger kan avgi kjemiske stoffer til luften i gassform. Noen stoffer er harmløse, mens andre kan være skadelige. Det gjelder bygningsmaterialer og materialer som brukes i inventar, tekstiler, bekledning, husholdning og hobbyvirksomhet. Maling lakk, beis, lim og fargestoffer er stoffer som kan ha skadelige avgassing. Av hensyn til barn er det viktig å velge materialer som gir minst mulig avgassing når vi pusser opp. Spesielt gjelder dette for barnerommet. Sørg for god utlufting og ventilasjon og at maling, lakk og lignende er gjennomtørket før rommet tas i bruk. Som en tommelfingerregel vil nymalte overflater behøve å tørke og avgasse minst en måned før babyer og småbarn tar rommet i bruk. Så lenge det lukter merkbart av maling eller lakk, er rommet ikke klart for innflytting! Sommerhalvåret er den beste tid for malearbeidet. Da kan vi ha god lufting, og malingen tørker raskere.

De nordiske Astma og Allergi forbundene vil gjennom merket Astma Allergy Nordic - selected with care tilby allergivennlig maling. Ordningen utvider med nye malingsprodukter fortløpende. Finner du ikke slike produkter i din butikk vil vi råde deg til å bruke «helsevennlig» vanntynnbar maling fra en anerkjent produsent, som har dokumenterbar lav avgassing allerede etter få dager. Be om dokumentasjon på at produktet ikke avgir skadelige stoffer når rommet tas i bruk. 

Men – vi gjentar, vurder om du må pusse opp. Se spørsmål 1.

4. Er det riktig at planter er luftrensere - hvilke planter skal vi da velge inne?

Det er riktig at flere planter er vist å redusere enkelte gasser i luften. De bruker CO2 fra luften til å danne bladgrønt (klorofyll) og avgir oksygen om natten. Men, den mengde av andre gasser de fjerner, er meget beskjeden og har minimal betydning for luftkvaliteten i det antall vi kan ha i hjemmet. Dessuten er de fleste forsøk gjort med planter i spesielle potter, der det viser seg at det er rotsystemet som fjerner de fleste uønskede organiske gasser, som formaldehyd. Men planter i større mengder gir trivsel ved sitt utseende, et gunstig mikroklima med litt økt luftfuktighet og litt kjøling (avdampning av fukt fra bladene) og det er opplevelsen av dette samlet som gjør at planter anbefales inne. Vær imidlertid oppmerksom på følgende: Planter som vannes for mye, kan gi problemer med insekter og muggsopp på overflaten av pottejorden. Noen planter kan utløse allergisymptomer hos disponerte, både fra luftveiene og fra huden ved gjentatt hudkontakt. Noen planter lukter såpass sterkt at enkelte reagerer negativt på det. Dessuten er det planter som er giftige, og som må holdes borte fra småbarn. Velg derfor planter med omtanke!

Se mer detaljer på NFBIBs nettsider:

Planter i barnemiljøer – 5 råd – NFBIB (bedreinnemiljoforbarn.no) og

Pollen og planter til besvær – NFBIB (bedreinnemiljoforbarn.no) 

5. Huset vårt har blitt flomskadet. Vi lurer på om vi og våre barn kan oppholde oss i huset mens det renoveres? Hva gjør vi nå og hva tar vi først tak i?

Forsikringsselskapet skal ordne med renovering og opptørking. Tørking bør skje med avfukting og god lufting, da oppvarming med bruk av byggtørker alene kan fremme muggvekst. Det frarådes å bo i huset under mer omfattende opptørking og bygningsmessig arbeid da dette påvirker inneklima. Dersom noe må rives, er det viktig at området det arbeides i dekkes til med plast slik at spredning av støv og partikler reduseres. Påse at håndverker eller saneringsfirma bruker en avtrekksvifte slik at det blir undertrykk i arbeidsområdet slik at støv og partikler ikke forurenser boligen. Som regel bør en heller ikke bo i boligen umiddelbart etter flomskaden når tørking utføres. Forsikring skal dekke ekstra utgifter etter avtale. Vis til den nye standarden “NS 3515 Vann- og fuktskader i bygninger - Skadebegrensning og sanering” ( sanering betyr her fjerne alt vått og skadet materiale) og si at den skal følges.

6. Etter flomskaden er det meste av hus og inventar gjennomvått. Hva gjør vi med klær og sengetøy? Kan det fortsatt brukes etter at det er tørket opp?

Enkle sengetøy som laken, dynetrekk etc kan som regel vaskes på 60 grader og gjenbrukes dersom du handler umiddelbart. Rask handling er viktig fordi at det hindrer vekst av jordslag og muggsopp eller at lukt oppstår. Dyner og puter bør i så fall renses hvis de er av finere dunkvalitet. Er det vått av kloakkvann, anbefales det å kjøpe nytt. Forsikringen skal dekke dette.

Les også: 5 råd om babyens inneklima

Les om fukt og mugg på nettsiden til NAAF.

7. Vi har en del barnetøy som er arvet og noe som er kjøpt brukt. Kan vi ta det direkte i bruk, eller må vi gjøre noe med klærne?

Det kommer an på hvordan klærne har vært oppbevart i mellomtiden. De bør uansett vaskes før bruk og heng dem gjerne på snora for lufting og solbestråling.

8. Hva gjør vi med seng og barnevogn som er arvet eller kjøpt brukt? Kan vi ta det direkte i bruk til den lille nyfødte?

Seng og barnevogn som du kjenner historien til og som har vært oppbevart tørt / innendørs, kan trygt brukes, men vi anbefaler at det vaskes før bruk og får tørket godt ut. Madrasser bør ikke arves, men kjøpes ny til barnet. Ta gjerne en sjekk i ettertid om det lukter normalt av det før du tar det i bruk.

Les også: 5 råd om babyens inneklima

9. Vi har en varmepumpe som ble installert i 2022. Den ble brukt lite i vinter, men er brukt til kjøling i to sommersesonger. Vi kjente en mugglukt i huset og fikk service og vask av pumpen, men kjenner fortsatt mugglukt. Vi er en familie med barn og tør nå ikke bruke varmepumpen. Hva gjør vi nå?

Ta ny kontakt med den som gjorde servicen og fortell om problemet. Varmepumper som kan både varme og kjøle kan gi ansamling av fukt på elementene i pumpens innedel. Dette er problematisk. Dersom støvfiltrene ikke er tette nok og ikke blir godt rengjort for støv ved servicen, vil kondensen gi grobunn for muggsopp i støvavsetninger både på ribbene/rørene og i bunnpannen om det ikke tørkes ut etter kjølingen (vifte uten varme) eller blir godt oppvarmet etterpå. Ved oppvarming blir elementene så varme at muggsoppen ikke vokser, men dersom det er mange uker mellom varming og bruk som kjøler, kan det bli muggsoppvekst (som også skjer i mange luftfuktere og aircondition anlegg).

Denne risikoen blir det ikke opplyst om når en kjøper en "invert" varmepumpe (som både kan kjøle og varme). På elementene (ribbene) i pumpen der varme/kjølevæsken sirkulerer, vil det bli kondens når den kjøler. Hvis alle filtre er skiftet og rørene vasket og evt. desinfisert, skal det ikke være rester av muggsopp som kan spres i luften. Lukt kan sitte igjen, og det må kanskje til nok en runde med vask/desinfeksjon for å fjerne restene av lukt fra overflatene/materialene. Dere kan evt få testet om det er muggsopp i luften, men det er ganske dyrt. Hvis det ikke er allergi i familien, er risikoen liten for allergiutvikling. Har du en eldre varmepumpe, vil et forebyggende tiltak for å redusere mengden fukt vil være å kjøre varmepumpen 30 minutter uten at kjølingsfunksjonen er på. Dette vil bidra til at fukten i innedelen transporteres bort. Nye varmepumper har fått denne funksjonen. Følg bruksanvisningen og produsentens serviceintervall.

10. Vi har astma og allergi i familien. Veden vår er fuktig med tydelig muggvekst. Kan vi lagre veden inne?

Synlig mugg-/soppvekst viser at veden er av dårlig kvalitet og ikke tørr nok. Den bør ikke lagres og tørkes inne. Vær også forsiktig når veden tas inn og puttes i ovnen, da muggsoppsporer fra overflaten kan spres i inneluften og blande seg med husstøvet.

NFBIB har et tips du kan benytte for å sjekke om veden er tørr: Legg en vedkubbe i en pose over natten inne i romtemperatur. Dannes kondens/vann inne i posen, er veden for fuktig og må tørke en stund til. For å få kontroll på kvaliteten av veden, kan du også kjøpe en rimelig fuktmåler og utføre en enkel sjekk før du kjøper den.

11. Boligen vår har vært utsatt for flomskade der det også kom vann opp av sluket på badet. Vannet stod ca 20 cm. opp på veggene i 1. etasje. I morgen kommer representant fra forsikringsselskapet og et skadesaneringsfirma for å se på skadene og foreslå utbedringer. Dette er et ukjent område for meg. Kan dere hjelpe meg med noe spørsmål jeg bør stille?

Det er et viktig spørsmål som du stiller, for hvis en vannskade ikke blir tørket på en forsvarlig måte kan det føre til stor skade på boligen og gjøre den ubeboelig. Mangelfull eller feil uttørking kan i flere tilfeller etter gjenoppbygging føre til helseproblemer og for beboere. I din situasjon har vann trengt inn i alle yttervegger og innervegger slik at veggplater, isolasjon og listverk er oppfuktet.

 • I samtale med forsikringsselskapet er det viktig at behovet for midlertidig bosted avklares. Sørg for at barn og andre sårbare grupper i boligen får ivaretatt sine behov.
 • Det anbefales også å skaffe oversikt over skadeomfang og tørkebehov. Hvor stort område er fuktet opp, og hvor langt inn i konstruksjonen har det blitt vått?
 • Sørg for rikelig og dekkende fotodokumentasjon av hendelsen av både skade og utbedringer. Innarbeid gjerne bildene i et dokument med tekst som viser hva dere har gjort og blitt enige om!
 • Med unntak av helt enkle skadetilfeller bør det måles fukt før og etter uttørking, og resultatene dokumenteres i form av en liten måleprotokoll. Det kan også være lurt å ta bilder av tørket og rengjort konstruksjonen. Kilde: bygger på artikkel utarbeidet av SINTEF og NAAF.
 • Så fort vannet har trukket seg tilbake er det viktig å få fjernet alt vannskadet materiale.
 • En egnet tørkeprosess skal i gang raskt. Reisverk av tre tørkes opp med egnet metode. Fortrinnsvis med avfukter.
 • Det er utarbeidet en standard for skadeutbedring; “NS 3515 Vann- og fuktskader i bygninger - Skadebegrensning og sanering” ( sanering betyr her fjerne alt vått og skadet materiale). Vi forventer at alle profesjonelle parter følger denne standarden. Her kan du se film om bruk av standarden.
 • Det finnes også en anvisning i Byggforskserien som beskriver hva som bør gjøres. Et av rådene er å få klarhet i hvem som tar ansvar for hva. Et saneringsfirma vil gjerne ta ansvaret for skadeutbedringen, men det er noen ting som du som huseier kan være nødt til å ta ansvaret for. Det kan også hende at du vil benytte anledningen til å gjøre forbedringer av det som er skadet. Forsikringen dekker istandsetting til samme stand som før skaden, så hvis du ønsker noe annet, må du gjøre klare avtaler om hvem som utfører og hvem som betaler.
 • Blir det opplyst på befaringen at uttørkingen ikke kan starte på en stund fordi det ikke er mulig å få tak i håndverkere, kan dere foreslå egeninnsats for rask opptørking og begrensning av skader. Går forsikringsselskapet med på det, må det avtales skriftlig.

Vær oppmerksom på følgende når uhellet er ute:

 • En lukket konstruksjon kan inneholde ting man ikke er forberedt på, slik som gamle muggskader, musereir, asbest og annet. Dette kan være skadelig å puste inn. Bruk egnede støvmasker, hansker og arbeidsklær når det åpnes.
 • Fjern møbler, tekstiler, bilder, osv. og annet som er viktig for dere.
 • Har boligen ventilasjonsanlegg så skal dette slås av når utbedringer pågår. Tett også igjen ventilasjonsventilene med plast og egnet tape.
 • Tett med egnet plast mot alle tilstøtende rom og etasjer dersom det er hensiktsmessig for å avgrense beboelige soner.
 • Det er mulig å anvende en avtrekksvifte som settes ute. Den har en slange som kan føres inn vindu. Når vifta går vil den lage et undertrykk i arbeidsområdet slik at forurensninger suges ut av boligen.
 • Legg isolasjon, rivningsmateriale, kassert inventar og evt. fuktskadet materiale i plastsekker for å redusere støv og annet avfall når det fraktes ut av boligen.
 • Vurder behov for å få en garanti fra forsikringsselskapet for vann på avveie (vannskade du ikke ser nå) som kan bli en følgeskade/senskade.
12. Vi er en familie med små barn og vi voksne har pollenallergi. Vi ønsker å omgi oss med allergivennlige og barnevennlige planter. Vi ser at det finnes flere lister over planter som påstås å være allergivennlige. Hvordan kan vi stole på disse listene?

Spørsmålet er meget godt. I 2005 utga NFBIB i samarbeid med NAAFs pollenforsker Hallvard Ramfjord, boken GODE RÅD ER GRØNNE et allergivennlig grønt miljø ute og inne. Mange av listene som finnes på nettsider og hos blomsterhandlere er nok "lånt" fra denne boken, men med egne justeringer. 

For å være sikker bør du bruke lister fra denne boken. (Boken er utsolgt, men finnes på biblioteket, og vil snart være tilgjengelig digitalt på vår nettside). 

Fremover vil vi også gi informasjon om juleblomster med mere.

Se også:

Hvilke høstblomster kan vi pynte med nå, og er de allergivennlige? – NFBIB (bedreinnemiljoforbarn.no)

Planter i barnemiljøer – 5 råd – NFBIB (bedreinnemiljoforbarn.no)

Se også:

www.naaf.no om pollenallergi og planter

13. Ett av tenåringsbarna mine har gjort meg oppmerksom på at det går an å bestille mange forskjellige varer billig fra utenlandske nettbutikker. Jeg ser at de fleste av disse sender fra Kina, og varene koster nesten ingen ting når man sammenligner med priser i Norske butikker. Det må være noe muffins med disse varene siden de er så billige, og jeg er også ganske bekymret for om det er trygt å bruke disse produktene.

De varene du sikter til kommer fra et annet handelsmarked enn det vi har i Europa-regionen. Her i EUs handelsmarked er det fastsatte strenge regler som er satt for at produktene skal være trygge å bruke for deg som forbruker. Det betyr at de fleste miljø- og helseskadelige stoffer er forbudt å bruke i produktene du kjøper i Europa.

Det er flere eksempler at det ved myndighetenes kontroller og analyser av enkelte privatimporterte produkter fra utenfor Europa er funnet skadelige stoffer blant annet i leker, kjøkkenutstyr og personlig pleie. Dette er uheldig, og kan føre til helseskade hos dem som bruker dem. I tillegg kan man selv risikere å bli stoppet og straffet for å innføre produkter med skadelige stoffer. Det er den som privatimporterer som vil stå ansvarlig for produktet som er bestilt og at det samsvarer med regelverket her.

Vi vil derfor fraråde alle å handle slike produkter, ettersom du ikke har noen stor garanti for at produktene er trygge å bruke eller lovlige å innføre. Får du for eksempel en allergisk reaksjon etter bruk av et slikt importprodukt for kosmetisk pleie vil du og behandlende lege ha problemer med å identifisere hva du er allergisk overfor.

Forbrukerrådet har laget en nyttig oversikt over nettbutikker som opererer under falskt flagg, ved at de kan fremstå som norske nettbutikker, men sender varene fra andre handelsmarkeder.

14. Jeg har en bekjent som har fått et barn og jeg ønsker å lage en ball av ull fra hunden min. Hunden er langhåret og det er underulla som jeg har gredd ut som jeg skal bruke til å lage noe av. Jeg tror samboeren til min venn er allergisk mot dyr og det er det som gjør det vanskelig, så jeg lurer på om en allergisk person kan reagerer på ulla? Har dere evt. noen tips om hvordan jeg kan gjøre ulla allergivennlig?

Det var en morsom idé, men NFBIB vil fraråde å lage lekeball av hundehår, selv etter vask og toving, til en familie med hundeallergikere!


Allergikere reagerer mest sannsynlig på oppvirvling av partikler med spytt og flass/hudrester som ligger utenpå ulla. Barn vil også alltid putte leker i munnen. Reaksjonen avhenger av mengden allergener, graden av følsomhet og hvordan allergikeren ellers reagerer. Forskjellige hunderaser har samme allergener, men i litt forskjellig mengde. Vask med egnet vaskemiddel og meget varmt vann, vil fjerne de aller fleste allergifremkallende stoffer på overflaten, men neppe alle allergener i ulla.


Hvis den allergiske reaksjonen bare er renning fra nesen, og ikke astma eller hoste, er det ufarlig å prøve å lage en ball, men ikke som leke! Vi foreslår heller å bruke ballen som dekorasjon. Det er lite sannsynlig at samboeren til din venn reagerer da. - Men tenk på at den også er en støvsamler!

15. Min lille sønn går i barnehagen og jeg har tatt opp med dem min bekymring for bruk av plastleker, lego, kopper og tallerkener og formingsartikler osv. Små barn skal ikke omgi seg med så mye kjemikalier. Spesielt ikke gutter. Heller ikke skal det være plast i inventaret. Jeg har sendt med noen treleker, men føler ikke at jeg når igjennom med min bekymring. Jeg ønsker at drikkeutstyr og spiseutstyr er av silikon. Jeg leser på internett om all bruk av kjemikalier i leker og utstyr til barn og er meget bekymret. Hva kan jeg som far gjøre?

NFBIB forstår bekymringen din etter alt som er skrevet i media om dette, og ikke minst om hormonhermende myknere i plastprodukter. Du har sikkert også diskutert det med de ansatte i barnehagen slik at de er klar over dette.

Myndighetene er klar over utfordringen. Det er gjort mye for å redusere risikoen for at vi får i oss helseskadelige stoffer, blant annet fra innholdsstoffer i plastprodukter, ikke minst via matvarer og leker. Vi kan ikke unngå at det blir brukt gjenstander og leker av plast der flere barn skal leke sammen. Leker som er kjøpt i seriøse butikker i Norge, skal være godkjent når det gjelder å minimalisere risiko for å få i seg plastmyknere og giftige fargestoffer. 

Barna bør læres opp til at de ikke skal putte plastleker og andre plastprodukter i munnen. Hygienisk sett er plastleker (f.eks. Brio, Lego) mulig å vaske godt med egnet såpe (anbefales i barnehager), det kan bare delvis gjøres med treleker (og gjøres uansett i praksis sjelden)! Miljøaspektet er en sak for seg! Men det anbefales bruk av treleker som ikke er malt, og mest mulig utelek. 

Silikonprodukter inneholder stoffer kalt siloksaner, som man vurderer til å ikke medføre helserisiko, men man har lite langtidsforskning på dette. Silikonprodukter beregnet for bruk sammen med mat og drikke, avgir etter Mattilsynets vurdering ikke helsefarlige kjemikalier og kan trygt brukes dersom en vil unngå de vanlige plastproduktene. Eksponering i en vel tilrettelagt barnehage blir høyst sannsynlig mindre enn det de fleste utsettes for utenom barnehagen.

16. Til jul ønsker vi å samle hele familien. Vi synes at det er viktig med blomster inne til jul. Flere i familien, både barn og voksne, er pollenallergikere (og har andre allergier). Vi vil gjerne være sikre på at de blomster og grener som vi har inne, kan tåles av alle. Kan dere hjelpe oss?

Takk for et meget godt og aktuelt spørsmål nå i førjulstiden.

Dere kan selvsagt aldri være helt sikre på at ingen i en stor familie med allergier ikke kan reagere om det er blomster inne. Reaksjonene kan skyldes ekte allergier eller annen overfølsomhet, for eksempel for lukter eller uspesifikke luftforurensinger (som når det er mange mennesker og dårlig ventilasjon).

NFBIB har laget noen oversikter over planter med og uten blomster, der risikoen for allergisk reaksjon er minimal. Men vær klar over at du må unngå planter som du vet noen i familien din reagerer på!

Her er våre forslag til allergivennlige planter og dekorative grener for innebruk i julen. Vær likevel oppmerksom på at flere av disse er mer eller mindre giftige, spesielt på grunn av slimhinneirriterende og hudirriterende plantesaft. Vær forsiktig så ikke barn eller kjæledyr får smake på dem. De kan få sterke magesmerter, selv om de ikke er livsfarlige! Vi har lagt inn lenker til Giftinformasjonen for sikkerhets skyld!

Og vi har laget en liste over de planter du IKKE bør ta inn i huset ditt.

Se de tre dokumentene her.

Julens blomster som vi IKKE anbefaler allergikere å pynte med inne

Julens allergivennlige blomster 

Allergivennlig «grønt» inne i vintermånedene 

17. Vi ønsker å installere en luft-til-luft varmepumpe, men hører at det kan forverre astmaen. Vi er en familie med astma både hos barn og voksne, men vårt hus og vår økonomi trenger at vi installerer en varmepumpe. Kan dere hjelpe oss med å gi oss svar på om bruken av varmepumpen vil forbedre eller forverre inneklimaet vårt?

Takk for et aktuelt spørsmål! Det er særlig aktuelt nå i fyringssesongen. Her kan vi ikke gjennomgå alle forhold med varmepumper, men vektlegger det som angår allergikere.

 

Luft-til-luft varmepumpen sparer energi og er kommet i mange hjem, fortrinnsvis som tilleggsvarmekilde. Ikke alle er like fornøyde, da det lett blir noe støy, trekk og mer svevestøv.

 

Dette er greit å vite for brukerne og spesielt for allergikere:

Varmepumpen tilfører ikke frisk luft utenfra, men gjenbruker og varmer opp luften i rommet. Dette medfører at også støv fra rommet suges inn i oppvarmingsdelen av pumpen, riktignok gjennom et filter. Luftstrømmen tørker også ut innvendige overflater i boligen i nærheten av utblåsningsluften.

Viften blåser oppvarmet luft ut i rommet. Derved vil støv på nærliggende overflater og i luften, spres omkring. - For allergikere er det spesielt viktig med daglig støvfjerning på overflater, spesielt ved bruk av vifter ved oppvarming! (Se råd om støvfjerning fra NAAF). Dersom det er allergi-fremkallende partikler i støvet, for eksempel fra kjæledyr, mat eller insekter, vil dette virvles rundt og kan gi økte problemer for luftveisallergikere.

 

Det er et grovstøv-filter der luften suges inn i pumpen og i tillegg noen "finstøv-filtre ("pollenfiltre"), men begrenset hvor mye støv som fjernes. Det forutsettes at grovstøv-filteret rengjøres regelmessig. Det anbefales hver 2.- 4. uke, men kanskje oftere dersom det er mye aktivitet i boligen. Støvsuging av filtrene bør utføres på en måte slik at ikke støvpartikler spres i boligen. Bruk gjerne en støvmaske hvis det er mye støv, slik at du ikke puster inn de små partiklene.


Pumpens utedel avrimes regelmessig automatisk og da er det ikke oppvarming ca. 20-30 minutter (varierer). Pumpen blåser og støyer noe mer når den starter igjen.

 

For å spare strøm bør du sette termostaten på "Oppvarming" og ønsket temperatur. Da slår den av oppvarming når temperaturen er nådd. Bruk ikke "Auto"-funksjonen som vil koble til kjøling med økt strømforbruk hvis temperaturen naturlig overstiger ønsket temperatur. La pumpen gå så den holder jevn temperatur hele døgnet slik at ikke innvendige overflater blir unødig avkjølte. Reduser heller på andre varmekilder om natten!

 

Hvis viften brukes til å redusere temperaturen om sommeren ("Air-condition"), dannes det kondens (vann) i pumpens kjølesystem på innedelen, med risiko for senere vekst av muggsopp. Et tiltak som reduserer risiko for soppvekst, vil være å kjøre varmepumpen som normalt et par timer etter at den har vært brukt til kjøling.

 

Les leverandørens bruksveiledning. Ikke glem å følge rådene om vedlikehold av innedelen med filtrene og regelmessig service (ca. hvert 2. år) på både ute- og innedelen.

Her kan du få 7 gode råd fra Huseierne (inneholder reklame): Kjøpe luft-til-luft varmepumpe? Her er 7 gode råd! | Huseierne 

og Varmepumpeforeningen (inneholder reklame):  Vedlikehold og service på varmepumper – varmepumpeinfo.no   og

Du har vel byttet pollenfilter? – Varmepumpeforeningen (varmepumpeinfo.no) .

18. Vi er en familie som samles ofte i julemåneden. Både voksne og barn har astma og allergi. Vi får så mange forskjellige lufteråd. Kan dere hjelpe oss med noen konkrete råd, som faktisk hjelper oss, så vi kan ta vel imot vår familie med frisk luft?

NFBIB - Takk for godt spørsmål som vi vet at mange er interessert i. Lufting er bare en del av å bevare et godt inneklima! Her er en del enkle råd og tips om hvordan vi kan bruke boligen bedre under sammenkomster med flere til stede. Se hele dokumentet her!

19. Kan vi bruke levende lys? Vi er en familie med barn som har astma og allergi. Hvor skadelig er det egentlig å bruke levende lys for helse og for inneklimaet?

Dette er et av de mange spørsmålene vil får inn til Ofte stilte spørsmål, her på vår nettside

Det er en sterk tradisjon å brenne levende lys i adventstiden, så vi forstår godt ditt spørsmål.

Spørsmålet kan besvares kort, og si at vi anbefaler ikke levende lys for dem som har astma og har overfølsomme luftveier, slik som hypersensitive bihuler.

Men vi vil gi deg et mer utfyllende svar, med noen råd på veien: Kan vi bruke levende lys