NFBIB mener!

Norsk Forum for Bedre Innemiljø for Barn

Årsrapport 2021 Norsk Forum for Bedre Innemiljø for Barn (NFBIB) Klikk her.

NFBIBs Mål

Ta initiativ og være pådriver for faglig begrunnede tiltak som fører til bedre helse og innemiljø for barn

Rådgi myndigheter, organisasjoner og andre som ønsker faglig informasjon, råd og veiledning i arbeidet med å bedre innemiljøet for barn

Utvikle og utveksle kunnskap, metoder, informasjon, ideer og erfaringer på et høyt faglig nivå

Gjøre kunnskap om hvordan en kan oppnå et godt innemiljø tilgjengelig for brukerne

Forumet er sammensatt av nasjonale resurspersoner på sine respektive fag- og forvaltningsområder.

Vår tverrfaglige kompetanse på innemiljø dekker:

INNEKLIMARELATERTE BRUKERBEHOV

 • barn i barnehage
 • barn i skole
 • barn i bolig
 • personal i barnehage/skole foreldre/foreldreutvalg


HELSEFAGLIGE OG MEDISINSKE ASPEKTER

 • pediatri (barns helse og sykdommer)
 • inneklimarelaterte sykdommer arbeidsmiljø/yrkesmedisin


FORVALTNING OG TILRETTELEGGING

 • lover og forskrifter
 • veiledning og praktisk gjennomføring
 • internkontroll- helse, miljø og sikkerhet
 • offentlig organisering
 • juridiske aspekter


TEKNISKE LØSNINGER

 • planlegging
 • bygningstekniske løsninger
 • varme- og ventilasjonstekniske løsninger
 • forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling
 • økonomi – kost/nyttevurderinger


KOMPETANSEHEVING

 • undervisning/ kursvirksomhet
 • kvalitetssikring
 • evaluering
 • forskning og utvikling

Redaksjonsgruppen

Tore Andersen

Var rådgiver hos Fylkesmannen i Vest- Agder, med kompetanse som siv.ing innen VVS, og med arbeidsområde innen miljørettet helsevern.Han har bred erfaring fra ansettelse i privat, kommunal, fylkeskommunal og statlig virksomhet med oppgaver knyttet til rådgivning i inneklimaspørsmål.Han har blant annet ledet en rekke nasjonale og regionale inneklimaprosjekter for sentrale myndigheter. Dette gjelder også gjennomføring av undersøkelser, utarbeidelse av ulike veiledere og informasjonsmateriell om barns inneklima og helse i skoler, barnehager og boliger.I 1990 ble han tildelt Folkehelseprisen for dette arbeidet.

Jan Vilhelm Bakke

Spesialist i arbeidsmedisin, overlege og var rådgiver i Arbeidstilsynet. Var tilsluttet NTNU i Trondheim.Han har gjennomført en rekke forsknings- og utredningsarbeid innen kjemisk helserisiko, allergi og annen overfølsomhet, inneklima og andre tema innen miljømedisin, forebyggende og helsefremmende virksomhet. Han har medvirket i en rekke nasjonale og internasjonale prosjekter på disse feltene.I samarbeid med Norges Astma- og Allergiforbund og Inneklima Kontoret medvirket han i å utarbeide og revidere NAAFs informasjonshefte »Sunne Hus» og annen informasjon om inneklima og allergi. Han medvirker ofte som kurs- og foredragsholder. Han tok sin doktorgrad nettopp om inneklima. Han har skrevet og medvirket til flere viktige artikler om inneklima, ikke minst om tepper i innemiljøet.

Finn Levy

(Pensjonert) avdelingsoverlege ved Avd. for arbeidsmedisin, Klinikk for forebyggende medisin, Ullevål sykehus siden 1993. Spesialist i indremedisin 1972, spesialist i yrkesmedisin 1992 / arbeidsmedisin 1995. Nestleder i NFBIB.

Guro Birkeland

Bred utdanningsbakgrunn – lege og jurist med spesialkompetanse på helserett, barnerett og menneskerettigheter. Ledererfaring fra forvaltning, frivillig organisasjon og prosjekter.

Fagområder: helse, helserett, kvalitetsarbeid i helsetjenesten, menneskerettigheter, innvandring og integrering, urfolk og nasjonale minoriteter, barn og familie, justis.

Arbeidserfaring fra helsetjenesten, ombudspraksis, politikk, frivillige organisasjoner og forvaltning.  

Johan Sverre Rivertz

er utdannet cand. jur ved Universitetet i Oslo 1999. Foreleser i utdanningsrett, helserett og forvaltningsrett på masterstudiet i organisasjon og ledelse for utdanningssektoren og helse- og velferdssektoren. VarSeniorrådgiver hos Fylkesmannen i Hordaland i 10 år. Nå i Bergen kommune og arbeider med juridiske spørsmål innenfor utdanningsrett, barnehagerett, barnerett og alminnelig forvaltningsrett. Tolking av opplæringsloven, barnehageloven, privatskoleloven, introduksjonsloven, barneloven.

Marianne Bjerke

Fylkessekretær ved NAAF Sør-Trøndelag Fylkeslag. Styremedlem i Helse Midt-Norge. (Pensjonert) Seniorrådgiver i Helsedirektoratets Folkehelseavdeling med ansvar for astma, allergi og inneklima.