Publikasjoner

Norsk Forum for Bedre Innemiljø for Barn

NFBIB har laget brukervennlige råd om barns innemiljø 

Planter i barnemiljøer – 5 råd 

Helsetilsynets Rapport om sviktende tilsyn i barnehager og skoler – fortsatt meget aktuell 

NFBIB med viktig innspill til de lokale partiprogram 

Bruk av renholdsspray øker faren for astma og KOLS 

Utfordringer i barnehagers Inneklima rapport 1-2022 

Hvordan sikre barn og unges rett til godt inneklima i barnehager og skoler? 

Skoler på vent. Tiltak for å ivareta inneklima og helse 

5 råd for grønt miljø i barnemiljøer 

Barnas arbeidsmiljø … austafor sol vestafor måne … 

5 råd for barns inneklima i boligen 

Rapport av 2017 om kartlegging av inneklimaet i 27 barnehagebygg i 3 fylker