Publikasjoner

Norsk Forum for Bedre Innemiljø for Barn

Inneklimarelatert hodepine og unormal tretthet 

Veiledning for et bedre fysisk innemiljø på skolen 

Pollen og planter til besvær 

Helserådet: Spesialnummer om inneklima 

Elevenes skolemiljø 

Inneklima i skoler og barnehager 

Samfunnskostnader ved dårlig inneklima i Norge 

Godt inneklima i boligen 

Helse-miljø-trivsel i barnehagen