Publikasjoner

Norsk Forum for Bedre Innemiljø for Barn

Pollen og planter til besvær 

Helserådet: Spesialnummer om inneklima 

Elevenes skolemiljø 

Inneklima i skoler og barnehager 

Samfunnskostnader ved dårlig inneklima i Norge 

Godt inneklima i boligen 

Helse-miljø-trivsel i barnehagen