...

Norsk Forum for Bedre Innemiljø for Barn

NFBIB markerer 25 år i barnas tjeneste

For 25 års siden den 18. november 1996 ble Norsk Forum for Bedre Innemiljø stiftet. Det var aldri vår tanke at vi skulle bli 25 år. Målet var at alle barn og unge skulle få et godt innemiljø i sine barnehager og skoler gjennom ”Forskrift om Miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv.” av 1995. Slik har det ikke gått.

Det betyr at vi feirer vårt 25 årsjubileum med blandede følelser. Forumet er glad og stolt over alt vi har oppnådd og dette har vi dokumentert i ’Historien vår’. Helserådets redaktør Anders Smith skriver i sin novemberutgave av Helserådet:

Historien om 25 års engasjement for barns innemiljø – Norsk Forum for Bedre Innemiljø for Barn 25 år. Redaktøren av ‘Helserådet’ hilser og gratulerer! Forumet har laget et omfattende jubileumsskrift hvorfra vi gjengir innledningen nedenfor. Dette er en grundig gjennomgang og dokumentasjon av en gruppe ildsjelers betydelige innsats gjennom alle disse årene. Og ikke bare ildsjeler: Dette er folk med høy kompetanse på dette og beslektede områder i vårt samfunn. Historien er skrevet av Finn Levy, Rolf E. Hoaas, Tore V. Andersen, Marianne Bjerke og Jan Vilhelm Bakke. Redaksjonen ble avsluttet i september 2021.

Vårt «samfunnsansvar» har vært å dokumentere det arbeidet som er nedlagt fra NFBIB’s side som bidrag til at alle barn i skoler og barnehager skulle får et godt innemiljø i samsvar med gjeldende lov og forskrift. Det har vært et av hovedmålene. Et annet hovedmål har vært å dele faktakunnskap om godt inneklima med både befolkningen og med fagfolk. Det var årsaken til at vi startet med nettsiden www.innemiljo.net, at vi har laget brosjyrer, hefter, filmer og bøker om godt innemiljø for barn og at vi nå viderefører www.bedreinnemiljoforbarn.no . Å dele kunnskap med befolkningen om barns følsomhet for luftforurensninger innemiljøet var og er nødvendig – god folkehelse legges i barndommen.

Forumets medlemmer har gjennom årene vist et enormt engasjement med mye frivillig arbeid, - og fortjener å bli husket for sin innsats. Vi vil presisere at forumets tverrfaglighet har vært helt nødvendig for gjennomføringen av vårt arbeids faglighet og dokumentasjon. Sammen gjorde det oss sikre på hva vi stod for – og hva vi gikk ut med i det offentlige rom – f. eks. på vår nettside og i våre pressemeldinger, våre konferanser, våre prosjekter og myndighetskontakter. NFBIBs historie belyser et alvorlig samfunnsproblem som har eksistert i de seneste tjue år, og som NFBIB nå samtidig vil sette fokus på.

Hele Historien ser du her

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette å bruke denne siden godtar du vår bruk av informasjonskapsler.