...

Norsk Forum for Bedre Innemiljø for Barn

Rapport av 2017 om kartlegging av inneklimaet i 27 barnehagebygg i 3 fylker

Helsedirektoratet fikk i 2015 gjennomført en landsomfattende spørreundersøkelse i kommunene: «Kartlegging av miljøstatus i landets barnehager i 2015 Rapport med resultater og forslag til oppfølging».

Denne landsomfattende spørreundersøkelsen hadde følgende hovedfunn:

  •  13 prosent av barnehagene, med ca. 25000 barn, mangler godkjenning.
  •  4 av 10 barnehager har ikke vært gjenstand for tilsyn i løpet av de tre siste årene.
  •  Ved tilsyn ble det påvist feil og mangler ift regelverkets krav, ved flere enn halvparten av barnehagene.
  •  3 av 10 barnehager har ikke rettet/utbedret disse manglene.
  •  Nesten halvparten av barnehagene mangler en vedlikeholdsplan som skal sikre varig god kvalitet ved barnehagen.
  •  Kartleggingen har videre avdekket store fylkesvise forskjeller, men bare små forskjeller mellom private og offentlige virksomheter. 

Som en naturlig oppfølging av den nasjonale spørreundersøkelsen ønsket Helsedirektoratet å få mer informasjon om de konkrete forholdene i de barnehagene som ble drevet uten godkjenning.

Helsedirektoratet valgte å gjennomføre en begrenset feltmessig inneklimaundersøkelse av ”ikke godkjente barnehager” i tre fylker: Møre og Romsdal, Hedmark og Oslo.

27 barnehagebygg ble tilfeldig utvalgt i de tre fylkene. Undersøkelsen skulle omfatte både private og kommunale barnehager.

Undersøkelsen ble gjennomført av Norsk Forum for Bedre Innemiljø for Barn (NFBIB) i januar, februar og mars 2017.

Rapport og undersøkelse er gjennomført av :

Ing. Tore Andersen ,  leder i NFBIB, og

Ing.  Rolf Erik Hoaas, rådgiver inneklima og energi i Trondheim kommune.

NFBIB hadde som en kvalitetssikring, alltid to tilstede ved alle befaringer og undersøkelser.

Les rapporten:  Rapport av 2017 om kartlegging av inneklimaet i 27 barnehagebygg i 3 fylker

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette å bruke denne siden godtar du vår bruk av informasjonskapsler.