...

Norsk Forum for Bedre Innemiljø for Barn

Veileder til forskriften om miljø og helse i skolen

Helsedirektoratets veileder om Miljø og Helse i skolen av 2014, har som overordnet mål å bidra til bedre oppvekst og læringsmiljø for elevene i skolen. Regelverket om miljørettet helsevern er i denne sammenheng sentralt. Veilederen skal fremme enhetlig tolking og etterlevelse av dette regelverket i skolen også i forbindelse med utøvelse av faglig skjønn. Veilederen skal videre stimulere til en mer proaktiv arbeidsform som kan sikre at hensynet til elevene blir ivaretatt allerede ved planlegging av nye eller ved vesentlige endringer av eksisterende skoler.

Les veilederen her: Miljø og helse i skolen – Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i skoler

 

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette å bruke denne siden godtar du vår bruk av informasjonskapsler.