...

Norsk Forum for Bedre Innemiljø for Barn

Veileder til forskriften om miljø og helse i barnehager

Helsedirektoratets veileder om Miljø og Helse i barnehagen av 2014, har som overordnet mål å bidra til bedre oppvekst og læringsmiljø for barn i barnehager. Regelverket om miljørettet helsevern er i denne sammenheng sentralt. Veilederen skal fremme enhetlig tolking og etterlevelse av dette regelverket i barnehagene også i forbindelse med utøvelse av faglig skjønn. Veilederen skal videre stimulere til en mer proaktiv arbeidsform som kan sikre at hensynet til barna blir ivaretatt allerede ved planlegging av nye barnehager eller ved vesentlige endringer av eksisterende barnehager.

Les hele veilederen her: Miljø og helse i barnehagen – Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette å bruke denne siden godtar du vår bruk av informasjonskapsler.