...

Norsk Forum for Bedre Innemiljø for Barn

Barnas arbeidsmiljø … austafor sol vestafor måne …

Ang. elevenes rett til godt inneklima – kartlegging av godkjente skoler

NFBIB tok allerede i 1996 kontakt med Barneombudet og fremla et prosjektforslag om kartlegging av samtlige (435) kommuners oppfølging av godkjenningsordningen av eksisterende skoler (1996-99). Det ble en meget omfattende spørreundersøkelse, med flere purringer til kommunene. 85% av kommunene svarte til slutt. Denne rapporten var den aller første i sitt slag, og det var første gang Norge kartla inneklimasituasjonen i barnehager og skoler.

Dette arbeidet ble en vekker i ”kommune-Norge”. En rekke kommuner rapporterte helseproblem knyttet til barns innemiljø i både skoler og barnehager. Undersøkelsen dokumenterte også at et betydelig antall bygninger ikke tilfredsstilte inneklimakravene i de nye forskriftene, og ei heller de bygningsmessige kravene. Dokumentasjonen viste også at det var et betydelig økonomisk behov for oppgradering av barnehager og skoler i Norge.

Sentrale myndigheter fikk etter dette behov for å vise mer innsatsvilje.

Rapporten oppsummerte 7 tiltak:

  • Elevanes individuelle rett til eit godt miljø i skulane må bli lovfesta i opplæringslova.
  • Barnas individuelle rett til eit godt miljø i barnehagar må bli heimla i barnehagelova.
  • Skulefritidsordninga må bli omfatta av det same regelverket som barnehagar og skular.
  • Rettane må sikrast ved eit uavhengig tilsyn.
  • Det må bli sett minstekrav for å oppfylle forskrifta.
  • Kommunane må få tilgang til kompetanse og rettleiing i miljøretta arbeid i skular og barnehagar.
  • Det må bli stilt ressursar til disposisjon på alle nivå i forvaltninga for å oppgradere barnas arbeidsmiljø.

 Barneombudet skrev i sin innledning til rapporten: «Kva for signal sender samfunnet til barna ved å tilby skular som er skitne, nedslitne og prega av hærverk, med dårleg luft, utrivelige uterom og inga helseteneste å klage til? ….Det er vanskeleg å lese anna ut av dette enn at vaksenverda tillegg barna liten verdi.» Trond Vaage

Les rapporten her:

https://usercontent.one/wp/www.bedreinnemiljoforbarn.no/wp-content/uploads/2022/02/Austafor-sol-vestafor-mane_Komplett.pdf?media=1713515872

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette å bruke denne siden godtar du vår bruk av informasjonskapsler.