...

Norsk Forum for Bedre Innemiljø for Barn

Innspill til ny Folkehelsemelding – høring på Stortinget

Den nye Folkehelsemeldingen St. 15 (2022-2023) har et høringsmøte den 25. april 2023 på Stortinget.

NFBIB er invitert til å komme med innspill og vil være der med følgende budskap:

Høringsinnspill fra NFBIB - Norsk Forum for Bedre Innemiljø for barn
Høring: Folkehelsemeldinga - Nasjonal strategi for utjamning av sosiale helseforskjellar
Innspillsdato: 18.04.2023
Barns helse er folkehelse. Barnas helse sviktes når kommunene har tilsyn med seg selv.
Barnas helse sviktes når kommunene har tilsyn med seg selv.
Takk for at Folkehelsemeldingen St. 15 (2022-2023) har tatt med noen av våre viktige
innspill for å bedre barns fysiske læringsmiljø. På side 90 under punkt 6.7 skrives det i
meldingen at regjeringen vil:
• Sette tydelegare krav til vedlikehaldsplanar i forskrift om miljø og helse i
barnehage, skule og skulefritidsordningar
• Vurdere om krava til inneklima i byggteknisk forskrift blir varetatt på ein
helsemessig forsvarleg måte.

Les mer på: 

Innspill til Folkehelsemeldingen skjema 18. april 2023

Referanser:

  1. Helsedirektoratets rapport 2016, delvis oppdatert 2021 Microsoft Word - Rapport om nødvendige tiltak fra 2016.docx (bedreinnemiljoforbarn.no).
  2. Rapport 1/2020. Barns helse er folkehelse. Barnas arbeidsmiljø sikres ikke gjennom kommunenes tilsyn | Helsetilsynet. Landsomfattende tilsyn i 2019 med folkehelse.
  3. RIF (Rådgivende Ingeniørers Forening). State of the Nation. Norges tilstand 2021. 210518_State-of-the-Nation-2021.pdf (rif.no)

 

 

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette å bruke denne siden godtar du vår bruk av informasjonskapsler.