...

Norsk Forum for Bedre Innemiljø for Barn

Muntlig innspill til Folkehelsemeldingen fra FUG, EO og NFBIB

Folkehelsemeldingens høring på Stortinget i Høringssal 1 den 25. april 2023

Tidligere har vi vist på vår nettside det skriftlige innspillet som FUG, EO og NFBIB har til Folkehelsemeldingen.

I går fikk vi mulighet til å legge frem vårt innspill til hele Helse- og omsorgskomiteen ved Leder Tone W. Trøen.

Her er vårt muntlige innspill som ikke måtte overstige 3 minutter:

Til Stortingets høring om Folkehelsemeldingen 25. april 2023

Innspillet er fra Elevorganisasjonen, Foreldreutvalget i Grunnopplæringen og Norsk Forum for Bedre Innemiljø for Barn.

NFBIB er et frivillig forum som består av fagpersoner med medisinsk, teknisk, juridisk og brukerkompetanse. Vi ble stiftet i 1996 samtidig som forskriften om MHV i barnehager og skoler kom. NFBIB har medvirket/bidratt i arbeidet med det meste veiledningsmateriellet om inneklima i Norge.

Folkehelsemeldingens mål er å utjevne sosiale helseforskjeller - Barns helse er folkehelse – og det er i de viktige barneårene grunnlaget for god helse legges. Barn er pålagt å gå på skole og deres helse er prisgitt kommunenes prioriteringer, vilje og evne til å gi dem et godt fysisk læringsmiljø. Ved å gi alle barn et godt inneklima – utjevnes helseforskjeller. Og ikke minst: Vi må forebygge helseskader fremfor å behandle.

Hva må gjøres?

1: Kommunestyret må vedta forpliktende vedlikeholdsplaner

GODT og kontinuerlig vedlikehold gir kommunene et godt helse- og læringsmiljø og kommunene får en bedre økonomi. Det er bærekraft i å ha et kontinuerlig vedlikehold fremfor å rive og bygge nytt.

Vår erfaring er at uten en reell forpliktelse blir vedlikeholdsplan for skoler og barnehager skjøvet og skjøvet på i tid.

Det er et feil signal å legge ned FHIs inneklimakompetanse på grunn av budsjettkutt fra regjeringen. Det er jo nettopp det statlige organet FHI som skal rådgi kommunene i inneklimaspørsmål.

 

 2: Etablere uavhengig tilsyn

Skoleeier har ansvaret for at skolene deres har et godt inneklima, men det blir et paradoks når de selv godkjenner inneklimaet i sine egne skoler. Derfor trenger vi et uavhengig, objektivt kompetent tilsyn utenfor kommunen. Systemsvikten kan ikke fortsette. Vi må slutte å verne kommunene – fremfor barns helse.

I 1996 trodde NFBIB at kommunene var i stand til å gi alle barn og unge et godt fysisk læringsmiljø. Tiden har vist at det ikke er slik. Dessverre har undersøkelser, den første i 1998, vist at kommunene IKKE tar sitt ansvar med å sikre barn og unge et godt inneklima i skoler og barnehager. Helsetilsynets rapport 1-2020 viser et skremmende bilde av kommunenes manglende ansvar og tilsyn. 8 av 10 kommuner svikter barns helse, sier rapporten.

Godt inneklima i skoler og barnehager har stor betydning for den fremtidige folkehelsen. Systemsvikten kan ikke fortsette. NÅ er det tid for endring og handling!

Fra Stortingets nettarkiv se fra kl 1542 ca.

https://www.stortinget.no/no/Hva-skjer-pa-Stortinget/Videoarkiv/Arkiv-TV-sendinger/?mbid=/2023/H264-full/Hoeringssal1/04/25/Hoeringssal1-20230425-152801.mp4&msid=119&dateid=10005122

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette å bruke denne siden godtar du vår bruk av informasjonskapsler.