Innspill til ny Folkehelsemelding – høring på Stortinget

Stortingsbyginge Forsiden 400x240 Foto Stortinget

Den nye Folkehelsemeldingen St. 15 (2022-2023) har et høringsmøte den 25. april 2023 på Stortinget. NFBIB er invitert til å komme med innspill og vil være der med følgende budskap: Høringsinnspill fra NFBIB – Norsk Forum for Bedre Innemiljø for barn Høring: Folkehelsemeldinga – Nasjonal strategi for utjamning av sosiale helseforskjellar Innspillsdato: 18.04.2023 Barns helse … Les mer