Barns rett til et røykfritt miljø

Bilde1

Verdens Røykfrie dag 31. mai I dag har man lett for å ta røykeloven og fravær av passiv røyking som en selvfølge. Det er ingen selvfølge, og flere av NFBIBs medlemmer ble utsatt for sjikane, latterliggøring og trusler når de snakket om hvor viktig barns rett til å vokse opp i et røykfritt miljø er. … Les mer

Spar barnas lunger hjemme!

RemasterDirector_V0

NFBIB har oppdatert (mai 2022) faktaarket fra Arbeidstilsynet fra 2015 Reduser risikoen for astma og senere kols! Ikke bruk renholdsspray i huset! Bruk mikrofiberklut (tørr eller fuktig) for renhold. Bruk heller ikke spray for impregnering (sko, klær o.l.) innendørs. Hvis kjemiske renholdsmidler må brukes, ha dem på en klut (ikke spray). Hold ungene unna ved … Les mer

NFBIB gir innspill til Ny Folkehelsemelding

Viljas første skoledag 3

NFBIB gir viktige innspill til den nye Folkehelsemeldingen for de neste 4 år Bærekraftige bygg gir god folkehelse Folkehelsemelding og folkehelsearbeidet har i for liten grad interessert seg for befolkningens innemiljø i skoler, barnehager, bolig og arbeidsmiljø. Poenget er at det er her befolkningen befinner seg 90% av tiden og eksponeres i det innemiljøet de … Les mer

Realdania melder om resultater fra en stor inneklimaundersøkelse i Danmark

Skolernes-indeklima_Skolen-i-Bymidten_Helsingoer_Foto-Soeren-Svendsen

Resultaterne af det store Masseeksperiment 2021 på danske skoler viser, at CO2-niveauet i klasselokalerne ikke har ændret sig siden en tilsvarende, landsdækkende måling i 2009. Undersøgelsen viser samtidig for første gang i meget stor skala, at den dårlige luftkvalitet påvirker både elevernes trivsel og koncentrationsevne. Luften i klasselokalerne i danske skoler har en lige så … Les mer

Det er ikke for dyrt å få orden på skolene

Foto-til-PM-om-indeklima-call

Det er ikke for dyrt å få orden på skolene! Vi kan spare mye penger med profesjonelt og godt vedlikehold i skoler og barnehager. Det er billigst å holde bygningene i orden. Det er dyrt med unødvendige nybygg. Hold bygningene i orden! Ikke bygg nytt!   Les mer her: https://www.bedreinnemiljoforbarn.no/wp-content/uploads/2022/04/Det-er-ikke-for-dyrt-a-fa-orden-pa-skolene-1.pdf    

Ny Folkehelsemelding med kort frist for høringsinnspill

Viljas første skoledag 3

NFBIB arbeider nå med å gi et høringsinnspill til Ny Folkehelsemelding Dette har vi gjort jevnlig gjennom NFBIBs eksistens. Flere av våre innspill er tatt med i tidligere Folkehelsemeldinger. Det er ikke mindre viktig å si fra Nå. Barns helse sikres ikke gjennom nåværende systemer i kommunene. Det har Helsetilsynet slått fast i sin rapport. … Les mer

Hvordan sikre barn og unges rett til godt inneklima i barnehager og skoler?

Viljas første skoledag 3

Verken eleven eller foreldrene skal sørge for at det er et godt  inneklima i skolen eller barnehagen. Det er det kommunene som skal, men de svikter alt for ofte denne oppgaven. Derfor er det så viktig at elever og foreldre sier tydelig ifra når inneklimaet oppleves dårlig! Hvordan står det til i din skole/barnehage? Sjekk … Les mer

Skoler på vent. Tiltak for å ivareta inneklima og helse

skoler på vent

NFBIB har tidligere informert om (desember 2020) prosjektet Skoler på Vent. Nå er prosjektet ferdig og erfaringen er: Målet for prosjektet «Skoler på vent» har vært å kartlegge innemiljøet og innemiljø-relaterte helseutfordringer i skolebygninger som er satt på vent, det vil si skolebygninger som venter på oppgraderinger eller som skal rives og erstattes med nybygg. … Les mer