...

Norsk Forum for Bedre Innemiljø for Barn

Advarer mot renholdsspray – jo oftere jo verre!

Spray 3

VG.Godt. no skrev i går om bruk av renholdsspray og utfordringer for helsen.

Les saken her:

Advarer mot bruk av kjøkkenspray: – Jo oftere, jo verre | Godt.no

Allerede i 2014 samlet Helsedirektoratet en gruppe eksperter for å samle erfaringen med helse og renholdsspray.
NFBIB har flere ganger fulgt opp saken og den 20. juni 2022 skrev NFBIB
Bruk av renholdsspray øker faren for å få astma og KOLS!

v/Jan Vilhelm Bakke, pensjonert overlege i Arbeidstilsynet.

For om lag ti år siden kom et økende antall vitenskapelige studier som viste at renholdere som brukte renholdssprayer fikk mer astma og KOLS enn forventet. Det var uavhengig av om de røykte eller ikke. I januar2014 arrangerte Arbeidstilsynet og Helsedirektoratet en konferanse om «Renholdskjemi og astma». Blant deltagere på konferansen var også Folkehelseinstituttet, Miljødirektoratet, Norges Astma- og Allergiforbund, arbeidstagerorganisasjoner (Norsk Arbeidsmandsforbund, Fagforbundet, og arbeidsgiversiden v/ NHO Service), faginstitusjoner og forskningsinstitutter (NILU, STAMI, SINTEF og Teknologisk Institutt). Det var full enighet (konsensus) om at bruk av rengjøringsspray ikke er nødvendig i vanlig renhold og at bruk av rengjøringsspray bør stanses eller sterkt reduseres.

Senere er det kommet flere undersøkelser som styrker og bekrefter resultatene. Det er også påvist tilsvarende funn ved bruk av renholdsspray hjemme. Det viser at slike midler ikke bør brukes og at heller ikke barn skal eksponeres. Så langt som mulig bør det kun brukes tørre metoder. Bruk av kjemikalier bør gjøres uten at de spres i luften først. Om kjemiske produkter må brukes så bruk dem kun på klut.

Det er også vist at impregneringsmidler i sprayform for sko og tekstiler kan ha tilsvarende effekt.

I 2015 ga Arbeidstilsynet ut faktaark til bransjen for å bidra til at eksponeringen for renholdsspray skulle reduseres, både på norsk og engelsk. Vi vedlegger dem her i vår versjon.

Faktaark norsk

Faktaark engelsk

Se side 94-96 av: Helserådet: Spesialnummer om inneklima – NFBIB (bedreinnemiljoforbarn.no): Forby renholdspray - bruk tørre renholdsmetoder

og les gjerne også denne meget grundige artikkelen om sammenheng mellom astma, kols og bruk av renholdsspray som ble publisert i Allergi i praksis i 2014:  Bakke&Nilsen-renholdsspr-kjemi-astma-kols-aa-3-14

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette å bruke denne siden godtar du vår bruk av informasjonskapsler.