...

Norsk Forum for Bedre Innemiljø for Barn

Supplerende informasjon til spørsmålet om romluftrensere!

Støv

Supplerende informasjon om romluftrensere:

Tenk gjennom følgende dersom du overveier å anskaffe romluftrenser (partikkelfiltrering):

  • Støv bør fjernes ved kilden. Ingen luftrensere kan erstatte godt renhold. Et godt HEPA (finstøv-)-filter i sentralt klimaanlegg kan redusere partikkeltallet som kommer fra uteluften.
  • Svevestøv (finstøv, diameter under 10 µm) fjernes best med god ventilasjon. Korte perioder med gjennomtrekk er effektivt der uteluften ikke inneholder mye støv eller pollen. Større partikler som pollen faller fort til gulvet og fanges ikke tilstrekkelig effektivt av luftstrømmen i luftrenseren før de virvles opp av aktiviteter i rommet.
  • Romluftrensere fjerner partikler i varierende størrelse ved at luften suges gjentatte ganger gjennom filtre som holder tilbake svevestøvet/ partiklene. Men skal dette monne på partikkelinnholdet i luften, må det holdes tilbake partikler mer effektivt enn det som tilføres til luften i rommet. De såkalte luftrensere har meget stor variasjon i hvilken grad de renser luften for partikler eller gasser slik de reklamerer for. En ulempe for mange er trekken som kjøler for mye og hvirvler opp støv.
  • Start med renholdet! I tillegg til kildekontroll av støv (renhold, mopp eller støvsuger med HEPA-filter) og god ventilasjon, kan et velfungerende og riktig dimensjonert partikkelfilter gi signifikant reduksjon av antall svevepartikler i et avlukket rom, men sjelden nok til at allergenmengden blir så liten at astmasymptomene blir borte.
  • Mange som har skaffet seg en godt dokumentert effektiv luftrenser er fornøyd, men kontrollerte forsøk viser at virkningen på astma er beskjeden. Sammen med renhold og god ventilasjon har partikkelfjerning av pollen gitt noe effekt ved rhinitt. Det er ikke godt nok dokumentert helseeffekt av romluftrensere brukt alene som behandling av KOLS eller astma.
  • Effektiv partikkelfiltrering fjerner også noen lukter festet til partiklene, men dersom lukt er problemet, må det suppleres med spesialfilter, vanligvis aktivt kull.
  • Mengden av pollen og svevestøv kan med effektivt filter og stor viftehastighet reduseres i et ellers lukket rom i beste fall til et minimum på ca 20-25% (vanligere er 30-50%). Dette hjelper noen, men det er sjelden nok alene til at astma- og allergisymptomer blir borte.
  • Noen angir subjektiv opplevelse av bedre luftkvalitet med en effektiv partikkelrenser (mekanisk/­fiberfilter, elektronisk filter) i tillegg til godt renhold, men dette kan også skyldes bedret luftsirkulasjon, ventilasjon og bedre blanding av luften.

Slik omtales inneluftrensere i Danmark: Luftrensere i private hjem – virker de, er eller er de helt overflødige? (bolius.dk) 

Her er lenke til hele artikkelen vår:

Gir luftrensere bedre luftkvalitet ved at de fjerner svevestøv og pollen april 2024

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette å bruke denne siden godtar du vår bruk av informasjonskapsler.