...

Norsk Forum for Bedre Innemiljø for Barn

Løper Helseministeren fra sitt ansvar? 

Folkehelsemeldingen

I februar sendte NFBIB et brev til Helseministeren med spørsmål om nedleggelse av FHIs fagkompetanse på inneklima. Etter 6 mnd. og purring svarer Helseministeren nå i august 2023.

NFBIB er undrende til svaret fra Helseministeren. Spesielt etter at hun ved lanseringen av den nye Folkehelsemelding, sa at "folkehelse skal ut av festtalene og inn i budsjettene".

På FHIs nettside står følgende:

FHI avvikler arbeidet med inneklima i løpet av 2023. Informasjon om dette arbeidet vil derfor ikke bli oppdatert på nettsidene våre fremover. Artiklene vi har på inneklima vil foreløpig være søkbare i vårt historiske arkiv.

Helseministeren svarer:

Inneklima er en sentral miljøfaktor som påvirker befolkningens helse. Folkehelseinstituttet er
vårt sentrale miljømedisinske kunnskapsorgan nasjonalt, og har god miljømedisinsk
kompetanse.

Les hele svaret til Helseministeren her: Uttalelse vedr. FHIs nedleggelse av fagkompetanse på inneklima (1)

Helseministerens svar er fullstendig i strid med nedlegges av inneklima fagkompetansen hos FHI.

Nedleggelse av inneklimafeltet skyldes budsjettkutt.

Arbeidet som Helseministeren sier "er en sentral miljøfaktor som påvirker befolkningens helse" legges ned med stor konsekvens spesielt for barn og unges helse.

Til tross for Helseministerens ord legger regjeringen av budsjettmessige grunner ned arbeidet med inneklima. Løper Regjeringen og Helseministeren fra sitt ansvar?

 

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette å bruke denne siden godtar du vår bruk av informasjonskapsler.