...

Norsk Forum for Bedre Innemiljø for Barn

ERFARINGER MED REHABILITERING VED VANN- OG AVLØPSSKADER.

Beklageligvis er det mange som nå sliter med vannskader i sin boliger. Kanskje kan denne erfaringen som er skrevet av NFBIBs Rolf E. Hoaas, hjelpe noen?

Erfaringene er gjort i forbindelse med uheldige hendelser der det har oppstått vannskader i bygninger ved Norges Teknisk Naturvitenskaplige Universitet (NTNU) i Trondheim i tidsrommet 2000 - 2010.

Vannskadene oppsto ved rørbrudd inne i bygninger og ved at regnvann trengte seg inn fra lekkasjer i tak. Det oppsto også vannskader ved flom og oversvømmelser fra overvann forurenset av søle og kloakk.

Jeg arbeidet da i et tverrfaglig team ved universitetet og hadde ansvaret for alle vann- og avløpsinstallasjonene.

Det tverrfaglige teamet besto av personer med kompetanse innen bygg, elektro, og VVS- samt inneklima.

Vannskade:

Ved alle typer vannskader fulgt vi følgende rutiner, herunder:

 • Skader som følge av at rent vann som strømmer ut ved et rørbrudd eller lignende.
 • Eller at regn eller avløpsvann kom inn i bygningene.

 Fjerning av vannskadet materiale

Etter at rent vann eller avløpsvann var borte uten skade:

 • Satte straks i gang med å fjerne alle synlige skadete materialer. Alle som arbeidet i det fukt-skadde området benyttet verneutstyr.
 • All virksomhet i området måtte opphøre og det ble prøvd avgrenset fra bygget.
 • Alt skadet ble fjernet/kastet og ikke noe ble senere gjenbrukt.
 • Bærende vegg - konstruksjoner som ble vurdert brukbare, ble stående. Dette gjaldt spesielt stål stendere etc.
 • Alle vegger som var fuktpåvirket (ca 1,0 m fra golvet eller mer hvis nødvendig), ble åpnet og all isolasjon inne i veggen ble fjernet/kastet.
 • Alt fuktskadet golvmaterialer ble fjernet.
 • Betonggolv - overflater som var infisert av muggsopp eller misfarget, ble delvis opp meislet (2cm ell lign).
 • Opp meislet materiale ble fjernet fra bygget.

  Opptørking

 • Opptørking ble igangsatt umiddelbart etter fjerning av vannskadet materialer.
 • Det ble ikke satt i gang med rehabilitering før det ved målinger ble påvist et tørt og rent bygg.

 

Rehabilitering med rene og tørre materialer

 • Alle materialer som ble benyttet i rehabiliteringen var nye, rene og tørre.
 • Ikke noen fuktskadet materialer ble benyttet.

 

Mikrobiologiske undersøkelser

Etter fullført rehabilitering ble alle fuktskadde arealer gjennomgått av mikrobiolog, som ved

luftprøver kunne dokumentere arealene fri for uheldig mikrobiologisk vekst.

Rolf Erik Hoaas , overing. VVS, (nå pensjonert.)                            Trondheim 24.08.2023

 

NAAF har også noen gode råd å komme med:

https://www.naaf.no/inneklima/fukt-og-muggsopp-i-bolig/sjekk-boligen-din-for-fukt-og-mugg-selv

Råd om vannskader | NAAF

 

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette å bruke denne siden godtar du vår bruk av informasjonskapsler.