...

Norsk Forum for Bedre Innemiljø for Barn

Syv av ti personer globalt er beskyttet mot tobakk

En ny rapport om den globale situasjonen for folk som er beskyttet mot tobakk, ble mandag 31.juli 2023 lansert av WHO.

NFBIB mener at i dag har man lett for å ta røykeloven og fravær av passiv røyking som en selvfølge. Det er ingen selvfølge. NFBIB var meget aktiv i arbeidet med å få frem fakta om hvor viktig det er for barn å vokse opp i røykfrie miljøer. Det dreier seg om vår folkehelse. Det var en viktig dag for barn og NFBIB da det ble innført forbud mot røyking i skoler og barnehager i 2014. 

I NFBIBs historie om 25 års engasjement for barns innemiljø oppsummerer vi det slik:

"Kampen mot røyking ble hard og vanskelig. Det var mange sterke meninger, og det tok mange år før Røykeloven (Tobakkskadeloven) kom. Selv helsedirektøren (Torbjørn Mork) var i mot innføringen av Røykeloven. Da Tove Strand Gerhardsen ble sosialminister i 1986 og begynte å arbeide mot røyking, møtte hun latterliggjøring og sterk motstand fra andre politikere. Motstanden var der også da den nye Røykeloven om røykfrie serveringssteder kom. Helseminister Dagfinn Høybråten, som drev gjennom loven i 2004, ble utsatt for drapstrusler og måtte settes under politibeskyttelse.

Arbeidet med å få folk til å slutte å røyke ble derfor gjennomført gradvis.

  • I 1975 kom reklameforbudet for tobakk
  • I 1988 ble røyking forbudt på transportmidler
  • I 1993 ble en tredel av restaurantbord og hotellrom røykfrie
  • I 1996 ble aldersgrensen for kjøp av tobakk økt fra 16 til 18 år, og det ble forbudt å røyke inne på skoler
  • I 2004 kom forbud mot røyking på serveringssteder
  • I 2010 måtte tobakksvarene skjules i butikkene
  • I 2011 fikk tobakkspakkene bildeadvarsler
  • I 2014 ble det røykeforbud på og ved skoler og barnehager
  • I 2017 kom standard utforming av tobakkspakker"

20230803_145344WHO ( Verdens Helseorganisasjon) sier i sin rapport at stadig flere land innfører restriksjoner mot tobakk, og  de slår fast at kampanjer og lovgivning mot røyking har fungert.

Siden helserisikoen ved røyking for alvor fikk oppmerksomhet på 1990- og tidlig 2000-tallet, har andelen land med restriksjoner mot tobakk, økt.

En rapport fra WHO viser at 71 prosent av verdens befolkning, tilsvarende 5,6 milliarder mennesker, på en eller flere måter er beskyttet mot tobakk gjennom MPOWER-tiltakene for tobakkslovgivning. Det er fem ganger mer enn i 2007.

– Disse dataene viser at sakte, men sikkert blir flere og flere mennesker beskyttet mot skader fra tobakk gjennom WHOs forskningsbaserte retningslinjer, sier WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Beskytte folk fra røyk

Uten disse tiltakene ville det vært 300 millioner flere røykere i verden i dag, mener Verdens helseorganisasjon.

MPOWER-tiltakene er utredet av WHO og innebærer overvåking av tobakksbruk og restriksjoner mot det, og å beskytte folk fra røyk.

Beskytte mot passiv røyking

– Særlig røyking er en trussel mot folkehelsen, som gir samfunnet og enkeltpersoner store omkostninger hvert år, sier avdelingsdirektør Erlend Bø i Helsedirektoratet.

Direktoratet har ikke sett rapporten som ble sluppet mandag, men uttaler seg generelt om faren med tobakk.

Ifølge Bø har Norge lenge hatt en restriktiv tobakkslovgivning, som har gjort det mindre attraktivt å røyke og starte med andre tobakks- og nikotinprodukter.

Videre sier han at det også har vært viktig å beskytte barn, unge og andre mot passiv røyking, noe som blant annet har ført til innføring av den såkalte røykeloven og tobakksfri skoletid.

– Det har over lang tid vært nedgang i røyking i Norge, og vi burde kunne tilskrive noe av den utviklingen en restriktiv tobakksskadelov, sier Bø.

 

Tegningen er fra: Veileder til Forskrift om miljørettet helsevern i Barnehager og Skoler m.v  nr. 3-98

Les mer her: WHO-rapport: Sju av ti personer globalt er beskyttet mot tobakk (dagensmedisin.no)

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette å bruke denne siden godtar du vår bruk av informasjonskapsler.  Les mer