NFBIB svarer på viktig høring om endringer i sentral helseforvaltning

Foto-til-PM-om-indeklima-call

Høringssvar NFBIB går i dette høringssvaret ikke inn på de nødvendige lovendringer som må til for å harmonere de nye rolleavklaringene. NFBIB er enig i at tydeligere og mer avklarte roller vil gi en bedre ressursbruk. En bedre avklaring vil forenkle kommunenes forhold til etatene og gi gevinst til kommunene. FHI Folkehelseinstituttet (FHI) må rendyrkes … Les mer