...

Norsk Forum for Bedre Innemiljø for Barn

Det er helt absurd å legge ned forebyggende inneklimaarbeid ved FHI!

Regjeringens budsjettnedskjæringer gjør at FHI har besluttet å legge ned sin fagkompetanse på luftforurensinger og innemiljø for å ta seg av andre oppgaver. Inneklima hos barn og voksne er nær knyttet sammen med et helsebringende innemiljø, ikke bare utemiljø. Å legge ned langvarig forebyggende folkehelsearbeid på denne sektoren, vil føre til usikkerhet i befolkningen, dårligere vedlikehold av skoler og institusjoner, dårlig folkehelse og mer og dyr behandling. Beslutningen gir en dårligere samfunnsøkonomi. Er dette meningen?

Vi er 90% av tiden inne - hvem skal gi råd om vår inneluft?

Hvem skal føre inneklimafeltet videre?

FHIs inneklimakunnskap skulle vært oppdatert ikke avviklet?

Hvem skal rådgi objektivt i inneklimaspørsmål?

Er det de private bedrifter som nå skal rådgi befolkningen?

Det er mange kommersielle aktører på markedet. De har sine særinteresser når det gjelder informasjon.

Nå blir det kun NAAF og NFBIB som gjenstår som ikke kommersielle aktører, men de har svært begrensede ressurser.

FHI forklarer nedleggelsen slik:

Vi takker for innspillet, og er enige i at inneklima er viktige fagfelt av betydning for befolkningens, og særlig barns, helse. Vi deler også bekymringen om konsekvensene av at dette og annet forebyggende og helsefremmende arbeid ved FHI svekkes. FHI har imidlertid fått betydelige budsjettkutt som rammer hele organisasjonen, inkludert fagfeltet inneklima. Vi ser dessverre ingen mulighet til å opprettholde kompetansen på dette fagfeltet på et forsvarlig faglig nivå, og basert på en helhetlig vurdering har vi derfor konkludert med at disse oppgavene må avvikles for å sikre tilstrekkelig faglig kvalitet på øvrige oppgaver som håndteres på instituttet.  Vi takker imidlertid for henvendelsen, for i en krevende tid for instituttet er det godt å få denne typen bekreftelse på at kunnskapen vi har levert til det norske samfunnet er verdsatt.

Vennlig hilsen

Kjetil Telle, Director Division for Climate and Environmental Health (act.)'Norwegian Institute of Public Health

Dagens Medisin har publisert NFBIBs brev til FHI direktøren, helsedirektøren og helseministeren : https://www.dagensmedisin.no/ikke-legg-ned-fagmiljoet-for-inneklima-i-fhi/530732  

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette å bruke denne siden godtar du vår bruk av informasjonskapsler.