Bergen kommune hjelper leietakere som blir syke

20220307_084235

Bergen kommune har et viktig tilbud til personer som har helseproblemer i sin leiede bolig: «Søknad om undersøkelser av inneklima i utleieboliger Dersom du bor i en utleiebolig og mistenker at inneklimaet gjør deg syk, kan du sende en søknad til Miljørettet helsevern og be om hjelp. Dette gjelder kun dersom du har legeerklæring som … Les mer