...

Norsk Forum for Bedre Innemiljø for Barn

Bergen kommune hjelper leietakere som blir syke

Bergen kommune har et viktig tilbud til personer som har helseproblemer i sin leiede bolig:

"Søknad om undersøkelser av inneklima i utleieboliger

Dersom du bor i en utleiebolig og mistenker at inneklimaet gjør deg syk, kan du sende en søknad til Miljørettet helsevern og be om hjelp. Dette gjelder kun dersom du har legeerklæring som tilsier at det er overveiende sannsynlig at helseplagene skyldes dårlig inneklima."

Tilsvarende tilbud bør kunne gis i alle kommuner!

Les mer: https://www.bergen.kommune.no/innbyggerhjelpen/natur-klima-miljo/forurensning-og-straling/innemiljo/soknad-om-undersokelser-av-inneklima-i-utleieboliger

 

Kommunen sier: Hva kan kommunen gjøre?

En del saker løser seg i dialog med utleier. Hvis dette ikke skjer kan Miljørettet helsevern komme til boligen og undersøke hva som forårsaker dårlig inneklima.

Dersom det viser seg at boligen har dårlig inneklima, og dette ikke skyldes hvordan boligen blir brukt, kan vi pålegge huseier å rette opp i dette.

Vi kan ikke pålegge huseier å gi deg økonomisk kompensasjon, eller å stille til rådighet en annen leilighet. Dette reguleres av husleieloven, og vi er ikke myndighet etter den loven. For spørsmål i slike saker, kontakt Husleietvistutvalget.

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette å bruke denne siden godtar du vår bruk av informasjonskapsler.