...

Norsk Forum for Bedre Innemiljø for Barn

Kunnskapsdepartementet svarer NFBIB

Les hva Kunnskapsdepartementet svarer her:

Kunnskapsdepartementet svarer NFBIB 2022

Les hva NFBIB tilbakemelder her:

NFBIB svarer kunnskapsministeren 30. desember 2022

 

Kunnskapsminister Tonje Brenna

Kunnskapsdepartementet

 

Svar på NFBIBs henvendelse om Innemiljø i skoler og barnehager.

Vi viser til vår henvendelse av 30. november 2022 der vi redegjør for 25 års erfaring med inneklima i skoler og barnehager samt departementets svar den 22.12.22, hvor departementet gir et annet svar enn det vi oppfatter ministeren gjør.

Problemet er ikke at forskriften om Miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv. av 1996 er dårlig, men at den ikke blir fulgt opp av kommunene. Verken tilsynet eller internkontrollen blir fulgt opp i kommunene slik gjeldende forskrift sier.

Etter vår oppfatning er det første som bør gjøres å få etablert et habilt og objektivt tilsyn med skoler og barnehager som ikke er kommunalt, og som er helt uavhengig av kommunenes prioriteringer. Et tilsyn må ha habilitet, nødvendig fagkompetanse, legitimitet og oppfølgingskompetanse. Vi mener at tilsynet etter «Forskriften om miljørettet helsevern i skoler og barnehager m.v.», som nå er til revisjon, må endre "§25 Tilsyn", til: et uavhengig tilsyn utenfor kommunen. Før et objektivt tilsyn er på plass, vil økonomisk overføring til kommunene på dette området gi svært lite resultat for barna i skolen. Barns fysiske miljø må nå styrkes gjennom et effektivt og objektivt tilsyn, da barna/elevene ikke har noen mulighet til egenkontroll av sitt fysiske miljø.

Godt inneklima i skoler og barnehager har stor betydning for den fremtidige folkehelsen. Denne systemsvikten, der kommunene har tilsyn med seg selv (bukk/havresekk), kan ikke fortsette lenger. Nå er det tid for endring og handling.

Du finner hele tilbakemeldingen fra NFBIB oppe på siden her.

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette å bruke denne siden godtar du vår bruk av informasjonskapsler.