...

Norsk Forum for Bedre Innemiljø for Barn

Trenger vi en Folkehelseminister?

Vi trenger en Folkehelseminister i eget departement. Folkehelse-meldingen må avklare forutsetningene for et godt liv og god helse, mente NFBIB i juni 2022.

 Helsedepartementet har siden 80-tallet gradvis distansert seg fra arbeidet med Folkehelse. Det fokuserer nå nesten utelukkede på behandling av sykdom. Dette fyller hele Helseministerens arbeidstid. Folkehelsearbeid synes å ligge utenfor det som oppfattes som «Helsevesenet» domene. Det må utnevnes en egen kompetent Folkehelseminister som kan gjøre jobben i et eget departement og i tverr- og flerfaglig samarbeid med dem det gjelder!

Nå i januar 2023 er det minst like aktuelt med et eget Folkehelsedepartement med egen minister. Det må være lov å si at mens sykehusene fylles av pasienter med luftveisvirus, så nedbemanner FHI. Det er inkonsekvent og uforståelig.

Hvem tenker på forebygging og folkehelse?

Hva vil den nye Folkehelsemeldingen si om fremtidens forebyggende helse?

Hvem tar ansvar for at befolkningen nå får gode og kunnskapsbaserte helseråd?

NFBIB undrer seg over dagens manglende prioritering på Folkehelse.

Les hele dokumentet her:

Trenger vi en Folkehelseminister

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette å bruke denne siden godtar du vår bruk av informasjonskapsler.