Bruk av renholdsspray øker faren for astma og KOLS

Bruk av renholdsspray øker faren for å få astma og KOLS! Innlegget er skrevet av Jan Vilhelm Bakke, pensjonert overlege i Arbeidstilsynet. For om lag ti år siden kom et økende antall vitenskapelige studier som viste at renholdere som brukte renholdssprayer fikk mer astma og KOLS enn forventet. Det var uavhengig av om de røykte … Les mer

Spar barnas lunger hjemme!

RemasterDirector_V0

NFBIB har oppdatert (mai 2022) faktaarket fra Arbeidstilsynet fra 2015 Reduser risikoen for astma og senere kols! Ikke bruk renholdsspray i huset! Bruk mikrofiberklut (tørr eller fuktig) for renhold. Bruk heller ikke spray for impregnering (sko, klær o.l.) innendørs. Hvis kjemiske renholdsmidler må brukes, ha dem på en klut (ikke spray). Hold ungene unna ved … Les mer