...

Norsk Forum for Bedre Innemiljø for Barn

Spar barnas lunger hjemme!

RemasterDirector_V0

NFBIB har oppdatert (mai 2022) faktaarket fra Arbeidstilsynet fra 2015

Reduser risikoen for astma og senere kols!

Ikke bruk renholdsspray i huset!

Bruk mikrofiberklut (tørr eller fuktig) for renhold.

Bruk heller ikke spray for impregnering (sko, klær o.l.) innendørs.

Hvis kjemiske renholdsmidler må brukes, ha dem på en klut (ikke spray).

Hold ungene unna ved bruk av sterke renholds- og impregneringsmidler!

Stopp bruk av rengjøringsmidler i sprayform!

Hvorfor du heller skal bruke tørre metoder. Faktaark
Utviklet av Arbeidstilsynet 2015-16 etter påvisning av økt risiko for KOLS og astma i yrkesgrupper som arbeidet mye med renholdssprayer. Tilsvarende funn ble også gjort, særlig hos kvinner, som brukte renholds-spray i renhold hjemme.

Visste du at dersom du bruker rengjøringsmidler i sprayform kan dråpene (aerosolene) holde seg svevende i mange minutter?

Visste du at renholdere har betydelig større risiko for å utvikle astma og KOLS enn befolkningen for øvrig?

Arbeidstilsynet retter nå fokus mot denne problemstillingen i samarbeid med Helsedirektoratet, partene i renholds bransjen og fagmiljøene. Målet er å forhindre at så mange renholdere blir syke på jobb.

Forskning viser en klar sammenheng mellom den økte sykdomsfrekvensen og bruk av rengjøringsmidler i sprayform. Rengjøringsmidler som inneholder ammoniakk, klor og andre desinfeksjonsmidler utgjør også en spesiell risiko. Problemene har tiltatt de siste tjue årene.

Samtidig har det vært en teknologisk utvikling som gjør det mulig å gjøre rent med mikrofiberkluter uten bruk av rengjøringsmidler. Likevel vet vi at flertallet av profesjonelle renholdere i Norge bruker rengjøringsmiddel i sprayform sammen med mikrofiberklutene.

Risikoen for å utvikle astma som renholder er høyere i Norge og Sverige enn i Danmark og Estland. Dette kan skyldes at danskene og estlenderne har lite bruk av rengjøringsmidler i sprayform. Her vektlegges dette i opplæringen av renholdere, og man fokuserer på renhold med mikrofiberkluter og vann.

Stopp bruk av rengjøringsmidler i sprayform
Spray gjør renholdere syke

 • Spray gir et dårligere inneklima
 • Spray gir høyere kostnader
 • Spray er som oftest helt unødvendig

Bruk tørre metoder

Forskning har vist at tørrere metoder har god rengjøringseffekt. Ved å begrense bruk av rengjøringsmidler og vann vil man også redusere risikoen for luftveis- og hudplager blant renholderne.

Tørrere metoder er mer effektive for å fjerne støv, noe som resulterer i et bedre inneklima. Begrenset kjemikaliebruk vil også bidra til dette. Den ergonomiske belastningen for renholderne vil begrenses ved bruk av tørrere metoder når man reduserer muskelbruk på grunn av mindre friksjon mellom redskap og vaskeoverflate.

Tørrere metoder vil også være tidsbesparende. Selve rengjøringsjobben går fortere, og man slipper tapping av vann, utblanding av rengjøringsløsning og tørking. Reduserte utslipp av rengjøringsmidler vil også ha en positiv effekt på ytre miljø.

Fordeler med tørrere rengjøringsmetoder

 • Mindre bruk av kjemikalier
 • Mindre risiko for luftveis- og hudplager
 • Bedre inneklima
 • Bedre ergonomi og mindre muskelbruk
 • Tidsbesparende
 • Bedre miljø

Mikrofiberkluter kan rengjøre overflater helt uten bruk av renholdskjemikalier. Mikrofiberkluter fjerner bakterier dersom de brukes på riktig måte. Ved fjerning av vanskelige flekker og ved rengjøring av toaletter og dusjanlegg kan det være behov for å bruke rengjøringsmidler. Kjemikaliene bør da påføres ved hjelp av spruteflasker eller skum. Spruteflasker har en annen type dyse enn sprayflasker, og gir en konsentrert stråle og større dråper. På denne måten begrenses dannelsen av aerosolene som man puster inn.

 • Bruk tørr eller fuktig mikrofiberklut
 • Sprut på vann ved fjerning av flekker
 • Ved behov for rengjøringskjemikalier: Bruk skum eller spruteflaske

Oppdatert mai 2022

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette å bruke denne siden godtar du vår bruk av informasjonskapsler.