...

Norsk Forum for Bedre Innemiljø for Barn

NFBIB gir innspill til Ny Folkehelsemelding

NFBIB gir viktige innspill til den nye Folkehelsemeldingen for de neste 4 år

Bærekraftige bygg gir god folkehelse

Folkehelsemelding og folkehelsearbeidet har i for liten grad interessert seg for befolkningens innemiljø i skoler, barnehager, bolig og arbeidsmiljø.

Poenget er at det er her befolkningen befinner seg 90% av tiden og eksponeres i det innemiljøet de til enhver tid utsettes for. Her er det et betydelig forbedringspotensiale for å styrke folkehelsen i hele livsløpet.

NFBIB foreslår å bygge opp et nasjonalt tverrfaglig og tverrdepartementalt fagmiljø som kan bidra til en felles forståelse og en felles faglig plattform. Det viktige er at både helse og teknologi går sammen om gode løsninger for bygg til hele livsløpet. Folkehelse skapes ikke innenfor helsevesenet, men ute i samfunnet.

NFBIB vil utfordre Folkehelsemeldingen og Helse- og omsorgsdepartementet til å ta denne utfordringen om å aktivt medvirke til å etablere et nasjonalt, tverrfaglig kompetansesenter/forum for inneklima for å følge den nasjonale og internasjonale utviklingen på inneklimafeltet med vekt på helse, medisin, bygg og installasjoner, samt jus og forvaltning.

Det handler om å få til de miljøgode løsningene som gir bærekraftige og funksjonsriktige bygg for alle både barn, unge, voksne og eldre. Vi burde anvende den medisinske kunnskapen ikke bare til å «reparere», men til å sette innsatsen inn på konkret forebyggelse og tverrfaglig folkehelsearbeid.

NFBIB vil gjerne begrunne og utdype våre innspill og forslag til Folkehelsemeldingen, om Helse- og omsorgsdepartementet ønsker det. NFBIB har mer enn 25 års kunnskap om de nevnte forslag og har fulgt området tett ved egne undersøkelser i «felten» gjennom årene.

Slik NFBIB ser det, er det viktig at barns innemiljø også omtales innledningsvis i Folkehelsemeldingen, som en viktig faktor for god folkehelse gjennom hele livsløpet.

Les NFBIBs innspill  her:

Si gjerne din mening om den Nye Folkehelsemeldingen og hva du mener er viktig til post@nfbib.org

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette å bruke denne siden godtar du vår bruk av informasjonskapsler.