...

Norsk Forum for Bedre Innemiljø for Barn

Realdania melder om resultater fra en stor inneklimaundersøkelse i Danmark

Skolernes-indeklima_Skolen-i-Bymidten_Helsingoer_Foto-Soeren-SvendsenResultaterne af det store Masseeksperiment 2021 på danske skoler viser, at CO2-niveauet i klasselokalerne ikke har ændret sig siden en tilsvarende, landsdækkende måling i 2009. Undersøgelsen viser samtidig for første gang i meget stor skala, at den dårlige luftkvalitet påvirker både elevernes trivsel og koncentrationsevne.

Luften i klasselokalerne i danske skoler har en lige så høj CO2-koncentration, som da den blev målt for 13 år siden. Dengang som nu overskrides grænseværdien i over halvdelen af lokalerne. Samtidig påvises det nu for første gang i kæmpestor skala på tværs af skolerne, at frisk luft forbedrer elevernes trivsel.

De nye facts kommer fra den store landsdækkende undersøgelse Masseeksperiment 2021 om indeklima og trivsel i danske skoler. Undersøgelsen er arrangeret af det nationale naturfagscenter Astra, udviklet i samarbejde med Institut for Miljø- og Ressourceteknologi på DTU og finansieret af den filantropiske forening Realdania.

Undersøgelsen er gennemført af 709 klasser fordelt på 234 grundskoler og ungdomsuddannelser over hele Danmark. Eleverne indsamlede data i november og december 2021 i deres egne klasselokaler. Resultaterne blev efterfølgende analyseret af forskere fra DTU:

”Vi synes det er ærgerligt, at skolernes indeklima har ændret sig så lidt på trods af de tiltag og den opmærksomhed, det har fået siden seneste undersøgelse i 2014,” siger professor Jørn Toftum fra Institut for Miljø- og Ressourceteknologi på DTU.

I over halvdelen af klasserne (53 pct.) blev der målt CO2-koncentrationer over Arbejdstilsynets anbefalede grænseværdi. I 18 pct. af klasselokalerne var koncentrationerne endda mere end dobbelt så høje som det anbefalede niveau.

Mere om Masseeksperiment 2021

For tredje gang siden 2009 blev Masseeksperiment om indeklima i undervisningsmiljøer gennemført i november og december 2021. I alt 709 klasser på 234 skoler gennemførte eksperimentet. Der kom mere end 20.000 svar på en trivselsundersøgelse og en koncentrationstest.
Undersøgelsen viste, at:

  • 53% af klasserne overskred den anbefalede øvre grænse for CO2-koncentration på 1000 ppm. Dette er stort set samme resultat som ved tidligere Masseeksperimenter i 2009 og 2014 på trods af en række initiativer for at rette op på den mangelfulde ventilation. Lidt flere klasser end tidligere havde et ventilationsanlæg, men alligevel havde mere end halvdelen af klasserne igen målt en for høj CO2-koncentration.
  • Når eleverne forlod klasseværelset og luftede godt ud i frikvarteret, faldt andelen af klasser der målte mere end 1000 ppm CO2 fra 53% til 36%. Dette viser, at god udluftning forbedrer luftkvaliteten.
  • Ventilationsformen havde markant betydning for luftkvaliteten. Klasser med et ventilationsanlæg med både indblæsning og udsugning havde bedre luftkvalitet end klasser, hvor lærere eller elever manuelt må åbne vinduer for at lufte ud.
  • Mindre rumvolumen pr. elev resulterede i højere CO2-koncentration. Luftkvaliteten afhænger således af, hvor mange elever der er samlet i et klasseværelse.
  • Langt størstedelen af temperaturmålingerne lå i det anbefalede interval for vintersæsonen, mellem 20 og 24 grader.
  • Elevernes oplevelse af klasseværelsets indeklima var bedre, når de havde været ude i frikvarteret og luftet godt ud. Særligt deres oplevelse af luftkvaliteten blev bedre.
  • Eleverne oplevede signifikant mindre øjenirritation, hovedpine og træthed og de oplevede signifikant bedre koncentration og lyst til skolearbejdet, når de havde været ude i frikvarteret og luftet godt ud.
  • Eleverne lavede 6% færre fejl i en koncentrationstest, når de havde været ude i frikvarteret og luftet godt ud.

Du finner hele undersøkelsen her:

https://realdania.dk/publikationer/faglige-publikationer/masseeksperiment-2021---resultatrapport

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette å bruke denne siden godtar du vår bruk av informasjonskapsler.