...

Norsk Forum for Bedre Innemiljø for Barn

Bruk av renholdsspray øker faren for astma og KOLS

Bruk av renholdsspray øker faren for å få astma og KOLS!

Innlegget er skrevet av Jan Vilhelm Bakke, pensjonert overlege i Arbeidstilsynet.

For om lag ti år siden kom et økende antall vitenskapelige studier som viste at renholdere som brukte renholdssprayer fikk mer astma og KOLS enn forventet. Det var uavhengig av om de røykte eller ikke. I januar2014 arrangerte Arbeidstilsynet og Helsedirektoratet en konferanse om «Renholdskjemi og astma». Blant deltagere på konferansen var også Folkehelseinstituttet, Miljødirektoratet, Norges Astma- og Allergiforbund, arbeidstagerorganisasjoner (Norsk Arbeidsmandsforbund, Fagforbundet, og arbeidsgiversiden v/ NHO Service), faginstitusjoner og forskningsinstitutter (NILU, STAMI, SINTEF og Teknologisk Institutt). Det var full enighet (konsensus) om at bruk av rengjøringsspray ikke er nødvendig i vanlig renhold og at bruk av rengjøringsspray bør stanses eller sterkt reduseres.

Senere er det kommet flere undersøkelser som styrker og bekrefter resultatene. Det er også påvist tilsvarende funn ved bruk av renholdsspray hjemme. Det viser at slike midler ikke bør brukes og at heller ikke barn skal eksponeres. Så langt som mulig bør det kun brukes tørre metoder. Bruk av kjemikalier bør gjøres uten at de spres i luften først. Om kjemiske produkter må brukes så bruk dem kun på klut.

Det er også vist at impregneringsmidler i sprayform for sko og tekstiler kan ha tilsvarende effekt.

I 2015 ga Arbeidstilsynet ut faktaark til bransjen for å bidra til at eksponeringen for renholdsspray skulle reduseres, både på norsk og engelsk. Vi vedlegger dem her i vår versjon.

Faktaark norsk:  https://usercontent.one/wp/www.bedreinnemiljoforbarn.no/wp-content/uploads/2022/06/Stopp-bruk-av-renholdsspray-juni-2022.docx?media=1718743542

Faktaark engelsk:https://usercontent.one/wp/www.bedreinnemiljoforbarn.no/wp-content/uploads/2022/06/Stop-use-of-spray-cleanser-juni-2022.docx?media=1718743542

 

Les mer: Bakke JV, Nilsen SK. Renholdssprayer, kjemikalier, astma og KOLS. Allergi i praksis 2014; 3: 34-39. aa-3-14-renholdssprayer-kjemikalier-astma-og-kols.pdf (naaf.no)

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette å bruke denne siden godtar du vår bruk av informasjonskapsler.