...

Norsk Forum for Bedre Innemiljø for Barn

Utfordringer i barnehagers Inneklima rapport 1-2022

 

Det er tid for handling - rapport om barnehagers inneklima

NFBIB vil med denne rapporten sette fokus på et alvorlig nasjonalt inneklimaproblem som rammer mange av våre aller minste, barn i barnehagene. Mange barnehager drives i strid med helsemyndighetenes lov- og forskriftskrav - i tiår etter tiår. Dette er mistenkelig under­kommunisert i samfunnet. Publikum har i liten grad blitt opplyst fra myndigheter og media om dette forholdet. Det er kommunene som har hovedansvaret for de problem denne rapporten tar opp.

Minst 30% av barnehagene på landsbasis drives i dag i strid med kravene til et godt fysisk og psykososialt miljø i samsvar med kravene gitt i: «Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv.» av 1. 1. 1996. Dette er godt dokumentert i gjentatte nasjonale undersøkelser, og NFBIBs egne erfaringer gjennom årene, samt vår undersøkelse (av 2017).

Forskriften stiller helt konkrete krav til viktige faktorer i inneklimaet, som luftkvalitet, temperaturforhold, trekk, belysning, stråling, lokaliteter, ergonomi og hygiene.

Dette er helt grunnleggende forhold for alle menneskers helse og trivsel i alle typer bygg for voksne – det burde også gjelde for barn i barnehager.

Forskriften stiller også konkrete krav til kommunene om systematisk internkontroll og tilsyn med at alle kommunale og private barnehager følger gjeldende lover og forskrifter.

Her er svikten stor, senest dokumentert i Statens Helsetilsyns rapport fra landsomfattende tilsyn med hvordan kommunene ivaretar sitt tilsynsansvar med miljørettet helsevern i barnehager og skoler. (RAPPORT 1/2020 - MARS 2020). I sammendraget står det bla. «Det ble gjennomført tilsyn med 51 kommuner, og avdekket lovbrudd i 42 av dem.»

 At en så stor andel av norske barnehagene fortsatt drives i strid med forskriftenes enkle krav til et godt inneklima og med en sviktende tilsynsordning, er uetisk og helt uakseptabelt!

På bakgrunn av de alvorlige problemer denne rapporten tar opp og som berører flere ansvarlige myndigheter sentralt og lokalt, vil NFBIB i denne omgang bare fokusere på ulike nasjonale tiltak som kan føre til konstruktiv og nødvendig handling lokalt.

Tiltakene fremgår av pkt. 7. Forslag til tiltak.

Å satse på godt innemiljø med god drift og godt vedlikehold av bygninger og installasjoner, vil være å satse både på helse, økonomi og læring. Vi ser at utfordringen er minst like viktig i dag, som for 25 år siden.

Alle barn skal ha et forsvarlig inneklima, ikke bare 70%, slik det nå er - mer enn 25 år etter at denne miljøforskriften trådte i kraft. Dette vil være en god helsesatsing til glede og nytte for mange hundre tusen barn. I den bærekraft som ligger i å investere i barns helse, ligger det mye fremtidsrettet folkehelse.

Les hele rapporten her:https://usercontent.one/wp/www.bedreinnemiljoforbarn.no/wp-content/uploads/2022/06/Utfordringer-i-barnehagers-inneklima-NFBIB-rapport-1-2022-mai.pdf?media=1718743542

 

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette å bruke denne siden godtar du vår bruk av informasjonskapsler.