Nyheter og aktuelt

Norsk Forum for Bedre Innemiljø for Barn

Høringsinnspill om reguleringen av det fysiske miljø og helse i barnehager, skoler og skolefritidsordningen 

Samfunnskostnader ved dårlig inneklima i Norge 

Godt inneklima i boligen 

Helse-miljø-trivsel i barnehagen 

Teppegulv – skadelig for inneklima og helse? 

Høringsinnspill til revidert forskrift om miljø og helse i barnehager, skoler og skolefritidsordninger 

Høringsinnspill til Ny Folkehelsemelding 2018