Idebank for Inneklima

idebank

Nå kan du gi lærere og skoleelever bedre tips om inneklima. Forskerne og Astma- og allergiforbundet har laget en egen idébank. Flytt bokhyllene som står foran temperaturføleren. Sett inn en ekstra varmeovn i det kaldeste rommet. Bruk et lett A4-ark for å sjekke om det kommer luft ut av innblåsningsventilene. Vurder tunge og lyse gardiner … Les mer