Flere melder seg syke i kontorlandskap

kontorlandskap_josias_epdpj_1200

Flere melder seg syke i kontorlandskap enn på enekontor Arbeidstakere i åpne kontorlandskap med faste plasser har høyere egenmeldt sykefravær sammenliknet med arbeidstakere i enekontor, viser en ny STAMI-studie. Forskere fra STAMI har undersøkt hvordan kontordesign og tilgang til hjemmekontor henger sammen med egenmeldt sykefravær. Forskerne fant høyere sannsynlighet for sykefravær blant arbeidstakere i åpne … Les mer