...

Norsk Forum for Bedre Innemiljø for Barn

Flere melder seg syke i kontorlandskap

Flere melder seg syke i kontorlandskap enn på enekontor

Arbeidstakere i åpne kontorlandskap med faste plasser har høyere egenmeldt sykefravær sammenliknet med arbeidstakere i enekontor, viser en ny STAMI-studie.

Forskere fra STAMI har undersøkt hvordan kontordesign og tilgang til hjemmekontor henger sammen med egenmeldt sykefravær. Forskerne fant høyere sannsynlighet for sykefravær blant arbeidstakere i åpne kontorlandskap med faste plasser, enn blant arbeidstakere i enekontor.

Disse forskjellene gjaldt etter man hadde justert for alder, kjønn, utdanningsnivå, lederansvar og hvor mye tid man bruker på kontorarbeid.

Økt risiko

Denne studien er basert på data fra SSB sin levekårsundersøkelse om arbeidsmiljø.

– Våre funn bekrefter tidligere studier som har funnet at åpne kontorløsninger kan gi økt risiko for sykefravær sammenlignet med enekontor. En viktig styrke ved vår studie er at den er gjennomført i et stort representativt utvalg av den yrkesaktive befolkningen, sier stipendiat og forsker Randi Hovden Borge.

Uventa funn

Studien er også blant de første til å undersøke sammenhengen mellom tilgang til hjemmekontor og sykefravær. Forskerne fant at arbeidstakere med mulighet til å jobbe hjemmefra hadde lavere sannsynlighet for sykefravær enn de som ikke hadde denne muligheten.

På forhånd forventet forskerne at tilgang til hjemmekontor skulle redusere forskjellene i sykefraværsrisiko mellom kontorløsningene. I motsetning til forventingene fant de imidlertid større forskjeller mellom enekontor og kontorlandskap blant ansatte med mulighet til å jobbe på hjemmekontor.

Disse forskjellene skyldtes både at sannsynligheten for sykefravær var særlig lav blant ansatte på enekontor som samtidig hadde tilgang til hjemmekontor, men også at tilgang til hjemmekontor ikke hadde den samme effekten for ansatte i kontorlandskap.

– Dette funnet overraska oss litt. Vi ville undersøke om tilgang til hjemmekontor kunne fungere som en buffer for noen av de utfordringene mange opplever i kontorlandskap. Det fant vi ikke støtte for, i hvert fall ikke når det kommer til sykefravær. De negative aspektene ved åpne løsninger bør derfor adresseres uansett, uavhengig av om ansatte kan jobbe hjemmefra eller ikke, sier stipendiat og forsker Randi Hovden Borge.

(illustrasjonsbilde fra STAMI)

Les mer her:

Flere melder seg syke i kontorlandskap enn på enekontor - STAMI

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette å bruke denne siden godtar du vår bruk av informasjonskapsler.