Nødvendige tiltak for å sikre godt inneklima for barn og unge i barnehager og skoler.

Basert på rapport fra Helsedirektoratet til Helsedirektoratet desember 2016. Med bidrag fra Folkehelseinstituttet, Norsk forum for bedre innemiljø for barn, Norges Astma- og Allergiforbund, Direktoratet for byggkvalitet, Utdanningsdirektoratet, Kommunalteknisk Forening, Helsedirektoratet, Arbeidstilsynet og Elevorganisasjonen.  Les hele rapporten her.

Forfallet i norske skoler og barnehager

State-of-the-Nation fra RIF og Helsedirektoratets rapportering til Helsedepartementet 2016-17 Kontaktperson: Jan Vilhelm Bakke, E-post: jan.v.bakke@gmail.com På 2010-tallet ble det avdekket svikt, forfall og store mangler i skoler og barnehager i Norge. Samtidig som investeringskostnadene og låneopptaket i kommunene steg, falt vedlikeholdet til et akseptabelt lavt nivå. Mange kommuner fikk dårlig arbeidsmiljø med redusert læring og … Les mer

Barn og unge er viktige…

Barn og unge er viktige, og de har alle en lovbestemt rett til et godt fysisk inneklima i skoler og barnehager – ikke minst nå under pandemien. Hvem tar ansvar for at deres rett blir oppfylt? Les debattinnlegg her.

Tildeling av midler fra Stiftelsen UNI

NFBIB har som mål å formidle nyttig informasjon om hvordan man kan sikre barn et godt, helsefremmende innemiljø, der de oppholder seg mesteparten av tiden – i bolig, i barnehagen og på skolen. Dagens tildeling av midler fra Stiftelsen UNI, styrker vårt arbeid for barns innemiljø- Vi takker Stiftelsen UNI meget varmt for økonomisk å … Les mer

FDV – Viktig for helse og læringsmiljø

Inneklimaet i mange norske skoler lider av dårlig forvalting, drift og vedlikehold (FDV). Dårlig inneklima kan bidra til sykdom og helseplager hos ansatte og elever. Konsekvenser kan være luftveisinfeksjoner, forverring av astma, hodepine, unormal tretthet, tørr hud, tørre og irriterte slimhinner i øyne nese og hals. Alle norske skoler har tekniske installasjoner for romoppvarming og … Les mer

Hva gjør vi med skoler «på vent»?

Tenk deg følgende situasjon: Det er vedtatt å bygge en ny skole. I mellomtiden går elevene på den gamle, som blir mer og mer nedslitt. Byggestart for den nye skolen utsettes og utsettes. I 10, 15, kanskje 20 år. Hvordan påvirker dette inneklima og helse? Og hvordan kan ventetiden bedres? Les hele artikkelen her.