Nytt kapittel i vår serie om oppvarming og helse. Her er kapittel 7: om intervensjonsstudier

ASTMA 2

Vi fortsetter vår serie om oppvarming og helse. Vi er kommet til kapittel 7: om Intervensjonsstudier. En av studiene viste at redusert forurensning fra vedfyring målt som konsentrasjonen av PM2.5 i uteluft, ble assosiert med redusert sykefravær på skolen. Effektene kunne tilskrives både redusert uteluftforurensning, redusert infiltrasjon av forurensning utenfra, men også reduksjon av forurensning … Les mer