...

Norsk Forum for Bedre Innemiljø for Barn

Helsetilsynets Rapport om sviktende tilsyn i barnehager og skoler – fortsatt meget aktuell

NFBIB ga i sitt høringssvar til Ny Folkehelsemelding et viktig innspill for å sikre fremtidens barn og unge et GODT og Helsevennlig inneklima:

«Hvordan sikre barns rett til godt inneklima i skoler og barnehager

Loven sier at barnas miljø skal fremme helse, trivsel, lek og læring, samt forebygge sykdom og skade. Barnehagene og skolene skal planlegges, bygges, tilrettelegges og drives slik at det blir tatt hensyn til tryggheten, helsen, trivselen og læringen til elevene. Inneklimaet i barnehagen og skolen skal være i samsvar med de gjeldende myndighetskrav. Alle barnehager og skoler skal være godkjente etter Folkehelseloven og forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv..

Helsetilsynets rapport 1-2020 avdekker svikt og manglende tilsyn og brudd på informasjonsplikten om risikoinformasjon om helseskadelige forhold.

Det er viktig å informere og hjelpe foreldre/elever om deres klagemuligheter når inneklimaet svikter. Med denne bakgrunn laget NFBIB rådene om: Hvordan sikre barns rett til godt inneklima i skoler og barnehager.  Hvordan sikre barn og unges rett til godt inneklima i barnehager og skoler? – NFBIB (bedreinnemiljoforbarn.no)

Barnas arbeidsmiljø sikres ikke gjennom dagens tilsynsløsning sier Helsetilsynet. Dette er også NFBIB erfaring gjennom mer enn 25 års arbeid med barns innemiljø i barnehager og skoler.

Det er behov for et nytt uavhengig og kompetent tilsyn på dette området. Helsedirektoratet foreslår en utredning og dette slutter vi oss til. Det er NFBIBs mening at et godt tilsyn skulle ha vært etablert for lenge siden av hensyn til barnas sikkerhet og innemiljø»

Les Helsetilsyn forside 2019 (2)Helsetilsynets rapport 1-2020 her: https://www.helsetilsynet.no/publikasjoner/rapport-fra-helsetilsynet/2020/barns-helse-er-folkehelse/

 

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette å bruke denne siden godtar du vår bruk av informasjonskapsler.